Informacja dla absolwentów ubiegłych lat

Loginy i hasła do odczytu wyników egzaminu maturalnego są do odebrania w godzinach pracy sekretariatu szkoły.

Prosimy o zapoznanie się z informacją dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 15 maja 2020 r. na temat wytycznych dotyczących przeprowadzania w 2020 r. egzaminów zewnętrznych – treść dokumentu znajduje się na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.