Statystyka rekrutacji – Rok szkolny 2019/2020

Statystyka rekrutacji min. pkt w klasie VII LO im. J. Słowackiego na rok szkolny 2019/2020.

Po gimnazjum

Klasa Minimalna liczba punktów
1A3 (profil prawno-medialny) 169
1B3 (profil ekonomiczno-bankowy) 172,2
1C3 (profil matematyczno-fizyczny) 168,2
1E (profil biologiczno-chemiczny) 169,8

Po szkole podstawowej

Klasa Minimalna liczba punktów
1A4 (profil prawno-medialny) 169,15
1B4 (profil ekonomiczno-bankowy) 171,05
1C4 (profil matematyczno-informatyczny) 171,8
1D4 (profil humanistyczny) 172,75
1E4 (profil biologiczno-chemiczny) 171,65