Stypendium Klasa 2019

Program stypendialny "Klasa" - rekrutacja

PROGRAM STYPENDIALNY FUNDACJI BNP PARIBAS

Fundacja BNP Paribas została powołana do życia w 2006 roku. Celem Fundacji jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej w zakresie edukacji, kultury oraz solidarności społecznej, podejmowanie i wspieranie inicjatyw na rzecz kształtowania postaw obywatelskich oraz rozwoju przedsiębiorczości i świadomości finansowej, a także wspieranie idei wolontariatu, popularyzacja tej formy zaangażowania w sektorze finansowym i rozwijanie wolontariatu pracowniczego w Banku.

Od 2003 roku Fundacja realizuje program stypendialny „Klasa” skierowany do zdolnych absolwentów gimnazjów z miejscowości do 100 tys., umożliwiający im naukę w renomowanych liceach w 5 miastach akademickich: Szczecinie, Gdyni, Warszawie, Wrocławiu i Krakowie. Program obejmuje 3-letnie wsparcie podczas nauki w liceum (m.in. internat, wyżywienie, wycieczki szkolne, dodatkowe zajęcia) oraz stypendium na pierwszy rok studiów.

VII LO im. Juliusza Słowackiego w Warszawie zaprasza do udziału w programie uczniów z województwa mazowieckiego, łódzkiego, podlaskiego i lubelskiego. Do tej pory przyjęliśmy do naszego liceum  336 stypendystów programu „Klasa”! Ty też możesz stać się jednym z nich!

Rekrutacja do programu „Klasa” na rok 2019/2020 trwa do 12 kwietnia!

Dowiedz się więcej o rekrutacji w zakładce naszej szkoły (rekrutacja >> Program stypendialny „Klasa”) lub wejdź na stronę https://www.bnpparibas.pl/fundacja.

KLASA_program_stypendialny