BGZ

 

KLASA BGŻ BNP PARIBAS – DOBRE STYPENDIUM W VII LO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO


Od roku 2003 realizujemy w VII LO program stypendialny dla młodzieży w trudnej sytuacji materialnej ze wsi i małych miast. Bank BGŻ BNP Paribas zapewnia pomoc finansową (koszty utrzymania i wyżywienia w internacie VII LO, podręczników, kieszonkowe), VII LO otacza stypendystów opieką wychowawczą i odpowiada za ich nauczanie. Program jest zatem wspólnym przedsięwzięciem banku i naszej szkoły.
Program stypendialny Klasa BGŻ BNP Paribas jest uznany za jeden z najlepszych w Polsce, gdyż zapewnia kompleksową opiekę nad stypendystami (materialno-bytową, wychowawczą, edukacyjną). Ułatwia także start podczas studiów (stypendium na pierwszym roku nauki na wyższej uczelni).
Uczestnicy i absolwenci tego programu wspierają się wzajemnie podczas nauki w liceum, studiów i życia zawodowego. Liczba absolwentów VII LO – uczestników Klasy BGŻ BNP Paribas  to 244 osoby. Ponadto obecnie w szkole uczy się 50 stypendystów.
Bank umożliwia po drugim roku nauki w szkole odbycie praktyk w banku, co może być zaletą przy poszukiwaniu w przyszłości pracy.
Początkowo projekt Klasa realizowano tylko w VII LO w Warszawie, od 2006 zaczęły do programu przystępować także inne szkoły z całej Polski. W chwili obecnej obok VII LO w projekcie uczestniczą:
XIV LO im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu
I LO im. B. Nowodworskiego w Krakowie
III LO im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni
XIII LO w Szczecinie

 

Nad właściwą realizacją programu stypendialnego czuwa Rada Programowa, w skład której wchodzą m.in. absolwenci naszego liceum - profesorowie Henryk Samsonowicz i Janusz Tazbir.
Ważnym elementem związanym z funkcjonowaniem programu jest powstanie w 2008 roku Stowarzyszenia Absolwentów Klasy BGŻ.
W roku szkolnym 2009/2010 wdrożono program wolontariatu uczestników Klasy pod nazwą Możesz na mnie polegać.
Za realizację projektu VII LO otrzymało prestiżowe wyróżnienie Prezydenta m. st. Warszawy „Szkoła z pomysłem.
Program objęty jest patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

WARTO BYĆ STYPENDYSTĄ PROGRAMU KLASA BGŻ BNP PARIBAS!

 

 

Wszystkie informacje o Projekcie Klasa Fundacji BGŻ BNP Paribas znajdziesz w Informacjach Akcji BGŻ w zakładce Rekrutacja.