INFORMACJA DYREKTORA VII LO IM. J. SŁOWACKIEGO NA TEMAT REKRUTACJI W BIEŻĄCYM ROKU SZKOLNYM

Szanowni Państwo,
W związku z wdrażaniem zmian w oświacie, które skutkują nową siecią szkół (powstanie nowych liceów w miejsce niektórych gimnazjów) oraz koniecznością zrobienia w liceach wolnych miejsc dla podwojonego rocznika w roku szkolnym 2019/2020 Biuro Edukacji podjęło decyzję o ZMNIEJSZENIU LICZBY KLAS W NASZYM LICEUM w rekrutacji prowadzonej w roku 2017 z sześciu do pięciu.
W związku z powyższym w bieżącym roku będziemy prowadzić rekrutację do następujących klas:

1A klasa prawno-medialna (język angielski i francuski), przedmioty rozszerzone: język polski, historia (trzecie rozszerzenie do wyboru), dodatkowo m.in. edukacja prawna i medialna, sesje naukowe, współpraca z uczelniami, działania praktyczne przy przygotowaniu festiwalu Słowacki FilmFest
1B klasa ekonomiczno-bankowa (język angielski, język niemiecki), przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia (trzecie rozszerzenie do wyboru),dodatkowo m.in. edukacja ekonomiczna, sesje naukowe, współpraca z uczelniami i instytucjami bankowymi
1C klasa matematyczno-informatyczna (język angielski, język niemiecki), przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka (trzecie rozszerzenie do wyboru), dodatkowo m.in. grafika komputerowa, historia myśli przyrodniczej, dostęp do zasobów studiów e-learningowych IT Szkoła, cykle meczy matematycznych, sesje naukowe, współpraca z uczelniami wyższymi,
1D klasa z rozszerzonym programem edukacji humanistycznej i rozwoju osobistego (język angielski i francuski), przedmioty rozszerzone: język polski, historia (trzecie rozszerzenie do wyboru),dodatkowo m.in. warsztaty filmowe, teatralne, przygotowanie do wystąpień publicznych, elementy historii sztuki, praca metodą tutoringu, sesje i obozy naukowe, kształcenie tzw. umiejętności miękkich najbardziej pożądanych przez pracodawców, współpraca z uczelniami i instytucjami kultury. Klasa D jest najstarszą klasą autorską w naszej szkole, istnieje prawie 30 lat i po modyfikacjach programu nieustannie cieszy się wielkim zainteresowaniem
1E klasa biologiczno-chemiczna (język angielski, język niemiecki), przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, matematyka, dodatkowo m.in. współpraca z Wydziałami Biologii i Chemii UW, zajęcia laboratoryjne - metoda eksperymentalna w chemii (kl. 1) i biologii (kl.1 i 2), cykliczne warsztaty terenowe w Wigierskim i Świętokrzyskim Parku Narodowym, sesje naukowe, dni przedmiotów przyrodniczych, warsztaty związane z edukacją zdrowotną

Oferta szkoły

 

Plan nauczania dla klas I od września roku szkolnego 2017/18:

klasa 1a  klasa 1b  klasa 1c   klasa 1d   klasa 1e

 

Co nas wyróżnia spośród innych szkół?

 • bogate tradycje szkoły, założonej w 1860 roku, upaństwowionej w 1922 roku;
 • tytuł Złotej Szkoły w rankingu Perspektyw w roku 2014, 2015, 2016 i 2017
 • liczne wyróżnienia i certyfikaty (Szkoła Odkrywców Talentów, Szkoła Wspierająca Uzdolnionych Wars i Sawa, Szkoła z Pomysłem, II miejsce w XLVIII Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży
 • kształcenie uzdolnionej młodzieży w ramach projektu „Klasa BGŻ”;
 • wymiana z krajami Unii Europejskiej (Francja, Włochy, Grecja, Hiszpania, Łotwa, Chorwacja) i Turcja;
 • Festiwale filmowe, muzyczne i taneczne;
 • sesje naukowe poświęcone różnym tematom;
 • bardzo dobrze wyposażone pracownie, bogate zbiory biblioteki, czytelni i wideoteki;
 • internat działający 7 dni w tygodniu;
 • mnóstwo atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych organizowanych zgodnie z zainteresowaniami uczniów;
 • pracownia komputerowa, centrum multimedialne, stały dostęp do internetu w salach lekcyjnych, a także w szkolnej czytelni; bezpłatne WiFi dla uczniów
 • stołówka szkolna, sklepik oraz kawiarenka;
 • opieka pielęgniarska, pedagogiczna i psychologiczna;
 • dwie sale gimnastyczne, sala do TRX;
 • nowe boiska oraz bieżnia tartanowa
 • imponujące osiągnięcia sportowe, artystyczne;
 • przyjazna atmosfera;
 • i moglibyśmy tak jeszcze dłuuuuugo wymieniać!