Szanowni Państwo!

 

Podstawowe informacje na temat dopalaczy znajdziecie Państwo na stronie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii http://www.dopalaczeinfo.pl/

Na poniższych zdjęciach znajdą Państwo najważniejsze telefony:

Konto Rady Rodziców - Deutsche Bank PBC SA Oddział Warszawa ul. Rzymowskiego. Nr konta 64 1910 1048 2219 0199 9868 0001

Wzór deklaracji wpłat na Radę Rodziców

Zasady ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży szkolnej i personelu

Regulamin Studniówki