TERMINY ZEBRAŃ i SPOTKAŃ Z RODZICAMI  

19.09.2016

godz. 17.45

Zebrania klasowe rodziców, aktualizacja składu trójek klasowych, omówienie zasad współpracy rodziców ze szkołą. Zapoznanie rodziców z zasadami oceniania i klasyfikowania
14.11.2016 godz. 17.45 Zebrania klasowe rodziców - informacje na temat postępów uczniów klas I-III / omówienie terminarza matur
12.12.2016 godz. 17.45 Informacja o zagrożeniach w klasach I-III
23.01.2016 godz. 17.45 Wywiadówka - oceny za I semestr
13.03.2017 godz. 17.45 Zebrania klasowe rodziców - informacje na temat postępów uczniów klas I-III
24.04.2017 godz. 17.45 Zebrania rodziców uczniów klas I - II
22.05.2017 godz. 17.45 Dzień otwarty (informacja o zagrożeniach)