TERMINY ZEBRAŃ I SPOTKAŃ Z RODZICAMI  

14.09.2017

godz. 17.45

Zebrania klasowe rodziców, aktualizacja składu trójek klasowych, omówienie zasad współpracy rodziców ze szkołą. Zapoznanie rodziców z zasadami oceniania i klasyfikowania
16.11.2017 godz. 17.45 Zebrania klasowe rodziców - informacje na temat postępów uczniów klas I-III / omówienie terminarza matur/
07.12.2017 godz. 17.45 Informacja o zagrożeniach w klasach I-III
11.01.2018 godz. 17.45 Wywiadówka - oceny za I semestr
22.03.2018 godz. 17.45 Zebrania klasowe rodziców - informacje na temat postępów uczniów klas I-III
19.04.2018 godz. 17.45 Zebrania rodziców uczniów klas I - II
24.05.2018 godz. 17.45 Dzień otwarty (informacja o zagrożeniach)