Szkolenie maturalne dla uczniów 2017

Poprawka

do egzaminu poprawkowego może przystąpić absolwent który:
  • przystąpił do wszystkich egzaminów przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej;
  • nie zdał wyłącznie jednego egzaminu obowiązkowego części ustnej lub pisemnej;
  • w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu złożył u dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu.

Załącznik w sprawie opłat za maturę dla absolwentów

 

 UWAGA MATURZYŚCI I POPRAWIAJĄCY MATURĘ

Dokumenty związane z dostosowaniem warunków i form egzaminu dla zdających z dysfunkcjami należy złożyć wraz z deklaracją wstępną (uczeń) lub ostateczną (absolwent).

 

Wskazówki:

MATURA OD 2015 ROKU

 Nowa formuła egzaminu maturalnego z języka obcego ustnego

 

Powtórka do matury z języka polskiego

Antyk,    Biblia,     Średniowiecze,    Renesans,    Barok,    Oświecenie,     Romantyzm,    Pozytywizm,

  Młoda Polska,    Dwudziestolecie,    Współczesna

 Lektury z gwiazdką

  1. lektury z zakresu gimnazjum
  1. lektury z zakresu liceum

 Inne ważne lektury z zakresu liceum

 

Wiedza o języku

 

Wykaz mapówek z Geografii:

Ameryka Północna      Afryka       Ameryka Południowa       Australia i Oceania       Azja

Europa       mapa polityczna świata       Afryka i Australia       mapa fizyczna Europy

 

Fizyka - powtórzenie

Ruch   Energia