Koncerty Filharmonii Narodowej - 27 września inauguracja comiesięcznych spotkań uczniów klas pierwszych z artystami Filharmonii Narodowej, koncert (kolejne w następnych miesiącach)

21 luty - wyjście klas 2e i 3e na Akademię Filmową - kino autorskie: kinematografia afrykańska cz. 2: "Timbuktu". Prelekcja krytyka filmowego i pokaz

14 luty - wyjście klasy 2c  na lekcję muzealną - Młoda Polska
Czytanie z Amorem: cykliczna impreza czytelnicza w auli liceum

13 luty - wyjście klasy 3c do Muzeum Narodowego: Galeria kontrastów po 1939 roku

10 luty - Mini akademia matematyki - zajęcia PW - klasa 2c

9 luty - studniówka

14 stycznia - jak co roku - organizowaliśmy w naszej szkole sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, by zbierać środki na leczenie noworodków. Kwota zebrana na 26 finale WOŚP w naszej szkole to 48003 zł 21 gr.

12 stycznia - wyjście do Domu Sztuki Ursynów: Akademia Filmowa. Kino autorskie - filmografia afrykańska (prelekcja i pokaz filmu "Tanna") - 3e i 2e

10 stycznia - wyjście klasy 1d do Muzeum Narodowego

9 stycznia - wyjście klas 1a i 1b na lodowisko

4-12 stycznia - sprawdziany międzyklasowe dla klas trzecich z przedmiotów maturalnych

Na przełomie 2017 i 2018 roku podjeliśmy następujące działania:
    Świąteczna Paczka
Uczniowie 8 klas, rodzice klasy 3c, nauczyciele i mieszkańcy internatu przygotowali paczkę o wartości ponad 5440zł (2,5 tony węgla, 6 par butów, odzież, żelazko, kołdra, ręczniki, pościel, artykuły spożywcze, środki czystości, kosmetyki, artykuły szkolne, plecak, klawiatura, słuchawki i inne drobiazgi)
    pomoc dla Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego im. K. Makuszyńskiego w Zgierzu.
Rada Pedagogiczna za ponad 500 złotych zakupiła pomoce edukacyjne (m.in. tablicę sztalugową, chustę edukacyjna itp.)
Uczniowie klasy 3d kupili indywidualnie prezenty dla uczniów
    pomoc dla zwiarząt za Schroniska Azyl pod Psim Aniołem w Falenicy

22 grudnia - apel świąteczny, koncert kolęd w auli liceum, wigilie klasowe

21 grudnia - wigilia humanistów

20 grudnia - wigilia w internacie

19 grudnia - wykład prawników na temat: prawo Unii Europejskiej dla klasy 3a
wyjście klasy 3e do Domu Sztuki Ursynów: Akademia Filmowa. Kino autorskie - filmografia afrykańska (prelekcja i pokaz filmu)

18 grudnia -  nadal trwały obchody jubileuszu, skierowane tym razem tylko do uczniów i nauczycieli. Grupy uczniów wystawiły spektakle teatralne, grały i śpiewały podczas koncertów. Odbyły się konkursy wiedzy o szkole. Uczniowie spotkali się z absolwentami, którzy w ostatnim czasie osiągnęli znaczące sukcesy. Gośćmi byli m.in. Zuzanna Grajcewicz, która w tym roku za etiudę dokumentalną „Wycinka” otrzymała Nagrodę Specjalną na Festiwalu Sztuki Faktu w Toruniu oraz Sylwia Dubielecka i Monika Magoska-Suchar, autorki wydanej niedawno książki fantasy pt. „Klątwa przeznaczenia”. Klasa prawno-politologiczna zorganizowała spotkanie z Adamem Bodnarem. Nie jest on co prawda absolwentem szkoły, ale uczniowie klasy 2B postanowili w taki właśnie sposób zakończyć realizowany przez nich projekt Dni Prawnych. Podczas obchodów wręczone zostały uczniom nagrody za różnorodne działania na terenie szkoły i poza nią.

15 grudnia - obchodziliśmy 95. rocznicę nadania naszej szkole imienia Juliusza Słowackiego oraz przekazania jej odrodzonemu państwu przez rodziców, którzy odkupili placówkę od prywatnej właścicielki.
O godzinie ósmej spotkaliśmy się w kościele przy placu Narutowicza. Towarzyszył nam sztandar szkoły. Mszę z okazji jubileuszu odprawili: ksiądz biskup Michał Janocha, ksiądz prałat Henryk Bartuszek- proboszcz parafii, ksiądz profesor Andrzej Potocki - absolwent naszej szkoły, ksiądz Grzegorz Demczyszak i ksiądz Marcin Uhlik. Uroczystość wzbogaciły śpiewy scholi złożonej z uczniów VII LO.
Ksiądz biskup Michał Janocha w swej homilii nawiązał do biblijnych słów o budowaniu na skale. Wskazał, że dla szkolnej społeczności taką skałą jest jej historia. Następnie w bardzo interesujący sposób mówił o biografii i twórczości Juliusza Słowackiego. Ukazał duchowe oblicze wieszcza. Przedstawił, w jak szczególny sposób Słowacki myślał o swoich podróżach i czym się kierował, planując je. Skupił się także na mniej znanych faktach z życia Słowackiego, wskazał na wartość jego przyjaźni z Zygmuntem Szczęsnym Felińskim, późniejszym biskupem i świętym kościoła katolickiego. Ksiądz biskup Michał Janocha cytował listy Felińskiego opisujące ostatnie dni i śmierć wieszcza. Był on jedynym Polakiem obecnym przy śmierci poety. Ksiądz biskup przywołał też cytaty z poematu „Król-Duch”, którego fragmenty Słowacki dyktował Felińskiemu przed śmiercią.
Uczestnicy mszy skierowali także swe myśli i modlitwy ku wszystkim, którzy tworzyli w przeszłości i tworzą obecnie społeczność szkoły.
Następnie uczestnicy mszy, a także pozostali goście zaczęli przybywać do szkoły. Już z daleka witał ich umieszczony na ogrodzeniu wielki napis Słowacki złożony ze zdjęć przedstawiających różne aspekty szkolnego życia. Na szkolnym murze umieszczono natomiast portret Słowackiego wraz z tekstem „Witamy przyjaciół Słowackiego”. Wchodzący do budynku otrzymywali ulotkę z opisem miejsc, gdzie warto dotrzeć, by zapoznać się z historią i dniem dzisiejszym szkoły. O godzinie dziesiątej rozpoczęła się uroczystość w szkolnej auli. Wchodzeniu do sali i oczekiwaniu na rozpoczęcie spotkania towarzyszył nakręcony przez uczniów film poświęcony historii szkoły. Uczniowie prowadzący uroczystość przypomnieli, że datę 15 grudnia jako dzień szkolnego święta wybrano jeszcze przed wojną. Następnie przywitali liczne grono gości, wśród których byli dawni i obecni nauczyciele i uczniowie VII LO, duchowni celebrujący wcześniejszą mszę, przedstawiciele władz samorządowych i oświatowych, a także licznych instytucji współpracujących ze szkołą, w tym wyższych uczelni.
Pani dyrektor Agata Dowgird w swoim wystąpieniu podkreśliła, że udokumentowana historia szkoły liczy 157 lat, jednak tradycja odbywania Święta Szkoły 15 grudnia powstała właśnie 95 lat temu i nie przerwał jej nawet okres wojny. Rok 1922 miał dla szkoły szczególne znaczenie, pokazał, jak ważna dla jej społeczności jest ojczyzna. Rodzice zebrali środki, by upaństwowić placówkę, nauczyciele i uczniowie wybrali za patrona wieszcza – nauczyciela obowiązku patriotycznego. W związku z tym, że hasłem przewodnim tegorocznej uroczystości jest słowo „portrety”, pani dyrektor przywołała portret absolwentki –Haliny Jędrzejewskiej, bohaterki powstania warszawskiego odznaczonej dwukrotnie Krzyżem Walecznych, która udzieliła uczniom wywiadu do jubileuszowej gazetki. Jej losy są symbolem postaw wielu absolwentów i wzorem dla obecnych uczniów.
Pani Agata Dowgird wskazała, że podczas jubileuszu będą przywoływane także portrety z okresu wcześniejszego niż dwudziestolecie międzywojenne. Wspomniała o pozyskanym autentycznym świadectwie wydanym przez naszą szkołę w okresie zaborów i portrecie jej właścicielki. Odwołała się także do książek, które ukazały się w bieżącym roku i przedstawiły historie uczniów i nauczycieli. Lektura pozycji Moniki Piątkowskiej „Prus. Śledztwo biograficzne” uświadomiła, że główna bohaterka „Emancypantek” jest stworzona na wzór uczennicy, a później damy klasowej pensji Henryki Czarnockiej, która znajduje się u początków historii szkoły. Z kolei sama Henryka Czarnocka to książkowa pani Malinowska. Pani dyrektor przywołała także inne książki i opisane w nich historie naszych absolwentów. Podsumowując swoją wypowiedź, stwierdziła, że historia szkoły jest ciągle żywa. Społeczność VII LO z pewnością ma swoje mocne korzenie: historie, portrety ludzi, którzy inspirują uczniów i nauczycieli.
Następnie wystąpili niektórzy z zaproszonych gości. Przewodnicząca Rady Warszawy, Ewa Malinowska-Grupińska, absolwentka VII LO z ogromną życzliwością mówiła o swojej szkole. Powiedziała też, że przeznaczono dodatkowe środki na budowę hali sportowej. Pani Joanna Gospodarczyk, dyrektor Biura Edukacji i jednocześnie matka niedawnej absolwentki wskazała na wybitne osiągnięcia szkoły w ostatnim czasie i jej ogromną popularność na rynku edukacyjnym. Podkreśliła, że w ostatniej rekrutacji VII LO miało najwięcej kandydatów spośród warszawskich szkół. Przekazała szkole nagrodę w wysokości 6 tysięcy na zakup pomocy dydaktycznych. Pani burmistrz dzielnicy Ochota w swej wypowiedzi odwołała się do historii placówki. Wręczyła też trzy Nagrody Burmistrza pracownikom szkoły. Przedstawicielka Kuratorium Oświaty i Wychowania odczytała list z życzeniami dla szkoły od kuratora. Wystąpiła także prezes Zarządu Fundacji Banku BGŻ BNP Paribas Małgorzata Zdzienicka, podkreślając rolę realizowanego w VII LO programu stypendialnego „Klasa” i dziękując szkole za wieloletnią współpracę.
Następnie fascynującą gawędę o historii szkoły wygłosiła niedawna absolwentka, studentka Marta Bodecka. Potem kilka chwil poświęcono patronowi szkoły: ogłoszono wyniki konkursu recytatorskiego poezji Słowackiego dla gimnazjalistów i licealistów. Zwycięzcy przedstawili swoje recytacje oraz otrzymali nagrody - wydane ostatnio książki absolwentów VII LO z autografami autorów.
Kolejnym punktem programu było wystąpienie Juliusza Zielińskiego, wnuka absolwentki szkoły z 1903 roku, Marii Wietrzykowskiej, który ofiarował autentyczne świadectwo z podpisami nauczycieli uczących w czasach zaborów.
Następnie wręczono nagrody i wyróżnienia: medal Przyjaciel Słowackiego, nagrody dyrektora dla pracowników szkoły, upominki dla najdłużej pracujących w szkole. Absolwent VII LO Stanisław Łubieński, tegoroczny laureat literackiej nagrody Nike w kategorii nagroda czytelników wręczył swoje. książki opatrzone autografem absolwentom VII LO, którzy obecnie pracują jako nauczyciele w tej placówce.
Następnie wyróżniono uczniów -tegorocznych laureatów Nagrody Patrona Szkoły.
Potem prowadzący imprezę zapytali, czy ktoś z gości chciałby jeszcze zabrać głos. Najpierw wystąpił absolwent, ksiądz profesor Andrzej Potocki, wspominając czasy komunizmu w szkole i przywołując zabawną anegdotę o tym, jak prawie go z niej wyrzucono. Potem kolejny absolwent, profesor Adam Krówczyński z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego uświetnił uroczystość, wykonując fascynujący, wybuchowy i nieoczekiwany eksperyment chemiczny.
Kolejnym punktem programu były występy muzyczne, prezentujące uzdolnionych uczniów VII LO.
Po złożeniu życzeń świątecznych prowadzący uroczystość uczniowie zaprosili gości na poczęstunek oraz do zwiedzania szkoły. Można było m.in. obejrzeć wystawę poświęconą historii placówki, nagrać wspomnienia, kupić wydawnictwa VII LO, zobaczyć prezentacje dotyczące poszczególnych profili oraz programów realizowanych w szkole, wpisać się do księgi pamiątkowej.
Następnie uczniowie przystąpili do przygotowywanie kawiarenek w poszczególnych salach lekcyjnych, w których od godziny 15.00 rozpoczęły się spotkania dawnych klas. Absolwenci i nauczyciele nie opuszczali murów szkoły do późnych godzin wieczornych czy może raczej nocnych – snuli wspomnienia, opowiadali o tym, co obecnie robią w życiu.


8 grudnia - finał organizacji "Szlachetnej Paczki", której koordynatorem była klasa 3c wraz z wychowawcą. Łączna wartość paczki przekraczała kwotę 5440 zł.

7 grudnia - spotkanie dla klas trzecich z ratownikiem medycznym

5 grudnia - wyjście klasy 3f na warsztaty chemiczne
święto wolontariatu - wszystkim uczniom biorącym udział w różnego rodzaju akcjach charytatywnych dyrekcja szkoły oraz opiekunowie wolontariatu składają podziękowania za chęć niesienia pomocy innym, ofiarność, bezinteresowność i poświęcony czas

4 - 6 grudnia - z okazji obchodów Światowego Dnia AIDS w naszej szkole odbyły się warsztaty profilaktyczne dla klas drugich, które przeprowadzili pracownicy oraz wolontariusze Społecznego Komitetu ds. AIDS

2 grudnia - 30 uczniów z klas medialnych (1a, 2e, 3e) reprezentowała naszą szkołę w Teatrze Syrena podczas prestiżowej gali Międzynarodowego Festiwalu Niezależnych Filmów Krótkometrażowych Grand OFF wraz z opiekunem profilu, Emilianem Kowalcze jako Laureatem Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele 123 krajów, zgłaszający ponad 3900 filmów. Filmy z Grand OFF zdobywają Oscary (jak w zeszłym roku hiszpański Type Code), stąd obecność laureatów Nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej, m.in. Alan Starski. Specjalne nagrody za całokształt twórczości odebrali reżyser, Wojciech Wójcik, aktorzy: Emilia Krakowska, Piotr Fronczewski. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. uczniowie przygotowujący tegoroczną edycję Słowacki Film Fest 2018 (kino nowej przygody), którzy w listopadzie ukończyli warsztaty na temat organizowania festiwali młodzieżowych, promocji wydarzeń kulturalnych i pozyskiwania sponsorów; pierwsza w naszej szkole uczestniczka Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej, aktualny uczestnik II etapu Olimpiady Wiedzy o mediach.

30 listopada - 1 grudnia -  udział klas prawno-medialnych, medialnych i prawnych w sesji prawnej

29-30 listopada - zajęcia dla klas pierwszych prowadzone przez policję dotyczące tematyki bezpieczeństwa w sieci

23-24 listopada - warsztaty dla klas pierwszych "Akademia sztuki myślenia"

22 listopada - wyjazd klasy 1c do Instytutu Badań Jądrowych - Świerk, zwiedzanie reaktora oraz wykłady na temat promieniotwórczości

21-24 listopada – ogólnoszkolny sprawdzian dla klas trzecich z przedmiotów zdawanych na maturze

18 listopada - Miniakademia matematyki

16 listopada - warsztaty dla klasy 1b "Nastolatek w samorządzie"

15 listopada - udział uczniów wszystkich klas w projekcji filmu "Ptaki śpiewają w Kigali".
W środę w ramach obchodów jubileuszu liceum idziemy na „Ptaki śpiewają w Kigali” z naszą absolwentką, Jowitą Budnik w roli głównej. Jowita uczęszczała do pierwszego w historii naszej szkoły rocznika autorskiej klasy humanistycznej (klasy D). W czasie nauki w VII LO grała m.in. w telenoweli „W labiryncie”. Ukończyła studia w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych i podjęła pracę w Agencji Aktorskiej Jerzego Gudejki. Jednocześnie występowała w teatrze i filmie. Jej najważniejsze kreacje to główne role w nagradzanych filmach „Plac Zbawiciela”, „Papusza”, „Ptaki śpiewają w Kigali”.
„Ptaki śpiewają w Kigali” (reż Krzysztof Krauze i Joanna Kos-Krauze, Polska 2017) to opowieść o psychicznych konsekwencjach ludobójstwa w Rwandzie w 1994 roku. Jowita gra rolę polskiej ornitolog, która w Afryce prowadziła badania nad spadkiem populacji sępów i pomaga w ucieczce córce rwandyjskiego ornitologa, z którym współpracowała.
Film podejmuje uniwersalne problemy zła, nienawiści, konsekwencji udziału w traumatycznych zdarzeniach. Nie jest to kino akcji – tempo filmu często zwalnia, mamy wiele długich ujęć, pojawiają się symboliczne obrazy, niedopowiedzenia. To nie jest forma przeznaczona dla masowego odbiorcy, gdyż odwołuje się do ukrytych znaczeń, a emocje wyrażają przede wszystkim spojrzenia i gesty. Jowitę za rolę w tym filmie nagrodzono na tegorocznym Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Karlowych Warach oraz 42. Festiwalu Filmowym w Gdyni. Na festiwalu w Gdyni film otrzymał również Srebrne Lwy

14 listopada - wykład w auli na temat ludobójstwa w Rwandzie jako przygotowanie do "lektury" filmu "Ptaki śpiewają w Kigali" z Jowitą Budnik

10 listopada - apel dla klas pierwszych z okazji odzyskania niepodległości

9 listopada - udział klasy 2f w warsztatach naukowych "Zbadaj swój DNA: - w Centrum Edukacji Naukowej "BIOCEN"
wyjście klas 1a i 2d do Akademii Filmowej

8 listopada - spotkanie z adwokatem dla klasy 2a w ramach Tygodnia Konstytucyjnego
wyjście klas 2e i 3e do Akademii Filmowej

7 listopada - sesja "Totalitaryzmy" dla uczniów klas 1d, 2d, 3d, 2a i 2e
wyjście klasy 2b do BUW-u

6 - 14 listopada - nasza szkoła wzięła udział w projekcie "Tu nie chodzi o jedzenie" realizowanym w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej, w ramach którego uczniowie oraz Rada Pedagogiczna uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych poświęconych zaburzeniom odżywiania. Rodzicom zostały udostępnione materiały edukacyjne

październik - wyróżnienie w rankingu IT Szkoła NASK


Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa - popularyzacja wśród uczniów wiedzy o zagrożeniach w cyberprzestrzeni, jak i promowanie bezpiecznego korzystania z Internetu i nowoczesnych technologii IT: w domu, w pracy, w szkole http://bezpiecznymiesiac.pl

31 października - w wigilię Wszystkich Świętych w naszym liceum miała miejsce kolejna odsłona cyklicznej imprezy czytelniczej „Czytanie z dreszczykiem”. Tradycja spotkania sięga 2008 r. Podczas imprezy w auli liceum o jej początkach przypomniał p. Emilian T. Kowalcze, który także przeczytał tekst „Święta z importu” z książki Szymanderskiej „Polskie tradycje świąteczne”. Inicjatywa pań  Justyny Winiarczyk i Beaty. Burdelskiej zgromadziła ponad 190 uczniów i pracowników liceum. Poza uczniami wiersze, fragment dramatu oraz prozę, których tematyka związana była z przemijaniem i śmiercią, czytali także dyrektor, nauczyciele, pedagog. Pan Stanisław Świtlik przedstawił utwór francuski. Uczniom najbardziej podobała się żartobliwa interpretacja tekstu Hoffmanna w wykonaniu p. Marty Kammbach. Zwrócono także uwagę na strój p. Grażyny Uchman, którego część stanowiły pająki. Konferansjerkami były Angelika Juszczyńska i Milena Chmielarczyk z klasy medialnej

30 października - wyjście klas 1d i 2d do kina

28 października – grupa uczniów pod opieką p. Tatiany Szott, p. Grzegorza Świderskiego oraz p. Marka Ciasia zrobiła porządki i zapaliła znicze na grobach dyrektor Heleny Kasperowiczowej, dawnych nauczycieli i absolwentów naszej szkoły

25 października - wyjście klasy 3a do Muzeum Polin na zajęcia

23 października - w Liceum H. Kołłątaja odbyła się uroczystość podsumowania akcji "Kwiatek dla Syrii", podczas której Pani Burmistrz Katarzyna Łęgiewicz wręczyła podziękowania dla Społeczności VII LO oraz trzech zaangażowanych uczennic: Gabrieli Droździel, Anny Sitkowskiej i Kingi Tuźnik z klasy 2d

20 października - wyjscie klasy 2b na wykład inauguracyjny na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w ramach projektu "Edukacja oknem na świat", realizowanego przez międzynarodową fundację The Bridge
wyjście klasy 3a do Sejmu

19 października - wyjście klasy 3c na wykład "Wprowadzenie do programowania w C#"  do Wyższej Warszawskiej Szkoły Informatyki w ramach międzynarodowej akcji http://codeweek.org.pl.

16-20 października - Raising STEAM In Education – gościmy w naszym liceum uczniów z Włoch, Cypru, Słowacji i Grecji w ramach spotkania Erasmus+.  Oficjalnym celem wizyty: integracja nauki i sztuki w edukacji. Tematem przewodnim: „Chemia wokół nas”. Oto kilka przykładów z wielu realizowanych zajęć: warsztaty chemiczne; EBRU/malowanie na wodzie; gry miejskie – na Starówce i w Łazienkach - połączone z konkursem i wystawą zdjęć; wizyta w Centrum Nauki Kopernik; doświadczenia z biologii – wpływ światła na fotosyntezę; Land Art (sztuka ziemi) lub Recycle Art (sztuka z recyklingu) jako komentarz do spotkanie w Warszawie

Organizacja: Małgorzata Malczyk, Grażyna Uchman, Elżbieta Rutka-Wierzejska

16 października - Inauguracja obchodów jubileuszu szkoły (95 rocznicy nadania imienia Juliusza Słowackiego i upaństwowienia placówki). Udział uczniów i nauczycieli w musicalu „Balladyna” w Och - Teatrze
wyjście klas 1c i 2c na wykład "Jak poskromić węża … czyli podstawy języka Python" do Wyższej Warszawskiej Szkoły Informatyki

14 października - udział klasy 2c w Mini akademii matematyki- wykład i warsztaty na PW

13 - 19 października  - przyjazd uczniów i nauczycieli z Francji w ramach wymiany

13 października - noc filmowa
obchody Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie przygotowali dla nauczycieli słodką niespodziankę – upiekli ciasta

12-14 października – sesja poświęcona kulturze antycznej dla klasy 1d. Cykl wykładów oraz wycieczka do Arkadii i Nieborowa

12 października - Dzień Bezpiecznego Komputera połączony z kampanią październik miesiącem cyberbezpieczeństwa, która ma na celu promowanie bezpiecznego korzystania z Internetu i TIK oraz popularyzację wiedzy o zagrożeniach w sieci. Zajęcia w auli dla klas pierwszych prowadzą studenci Politechniki Warszawskiej i Polsko Japońskiej Akademii Technik Komputerowych

10 października - wyjście klas 1a i 2a na Akademię Filmową
chętni uczniowie klas trzecich uczęszczający na lekcje religii pojechali do Częstochowy na pielgrzymkę maturzystów. Jak co roku przygotowali oprawę muzyczną mszy i otrzymali za to pisemne podziękowanie

9 października - wyjście klasy 1a na Uczelnię im. Łazarskiego
wyjście klasy 2e na Akademię Filmową

6 października - wyjście klasy 3a do Muzeum Wojska Polskiego
wyjście klasy 2d do Muzeum Chopina

5 - 6 października - wycieczka klasy 3d

3 października - grupa uczniów naszej szkoły współpracowała z bankiem BGŻ BNP Paribas w organizacji akcji „Krwinka” odbywającej się w ramach kampanii społecznej „Twoja krew – moje życie”

1 października  - dyrekcja szkoły wzięła udział w uroczystej gali – przyznaniu Nagrody Literackiej Nike. Laureatem nagrody czytelników został nasz absolwent Stanisław Łubieński, autor książki „Dwanaście srok za ogon”. Wśród finalistów nominowanych do nagrody znalazła się też książka Moniki Sznajderman „Fałszerze pieprzu”, której bohaterem jest ojciec autorki – absolwent liceum Słowackiego

29 września - wycieczka integracyjna klas 1b i 2b - bieg na orientację, paintball, ognisko

28 września - wyjście klas 1c, 2c i 3c do Polsko Japońskiej Akademii Technik Komputerowych na wykład "Przyszłość urządzeń mobilnych"
wyjście klasy 3a do ambasady Japonii na wystawę kaligrafii
odbyliśmy dziś próbną ewakuację. Klasa 2f pod kierownictwem profesora Bertrandta przygotowała pokazy udzielania pierwszej pomocy

26 września - odbyło się uroczyste otwarcie szkolnej stołówki po remoncie. Przestajemy jeść obiady w zbyt małej stołówce internatu! Mamy też plany na dalsze zmiany w szkolnej przestrzeni.


Obchody Europejskiego Dnia Języków Obcych odbyły się w szkolnej auli. Uczestnicy imprezy zostali podzieleni na rywalizujące ze sobą grupy. Brały one udział w konkursach znajomości języka angielskiego oraz kultury i geografii tego kręgu językowego. Podczas zmagań wykorzystywano sprzęt multimedialny, m.in. do wprowadzania odpowiedzi. Zwycięzcy otrzymali słodkie nagrody

23 września - 28 uczniów klas medialnych (dziennikarskich i prawno- medialnych) było uczestnikami gali młodzieżowego, międzynarodowego festiwalu filmowego Up to 21 (Dozwolone do lat 21) w Bibliotece im. S. Staszica na Bielanach. Gala zgromadziła wielu uczestników oraz jurorów z różnych dzielnic Warszawy i okolic

21 września - wyjście klasy 3a na wystawę do Zachęty

20-23 września - warsztaty biologiczne i zajęcia integracyjne w Wigierskim Parku Narodowym

21-22 września - uczniowie klas dziennikarskich (medialnych) jurorami międzynarodowego festiwalu Up to 21 (Dozwolone do lat 21)

20 września - wyjście klasy 3e do Biblioteki "Pod skrzydłami" do Warszawskiej Galerii Ekslibrisu na zajęcia propagujące czytelnictwo, warsztaty i wykład na temat historii, typów oraz zastosowania ekslibrisów. Wykład prowadził opiekun galerii, koordynator edukacji kulturalnej dzielnicy Ochoty, p. Michał Witak, kolekcjoner ekslibrisów. Spotkanie zakończyło się zwiedzaniem wystawy polskich ekslibrisów. Chętni otrzymali katalog przygotowany przez kuratorów wystawy

19 września - sprzątanie świata

18 września - w związku z zakończeniem remontu odbyło się zebranie zespołu projektującego wygląd stołówki. Zespół ocenił wykonane prace oraz rozstrzygnął konkurs na nazwę stołówki

15 września - ślubowanie uczniów klas pierwszych.
Podczas uroczystości uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie, otrzymali legitymacje szkolne i ufundowane przez Radę Rodziców koszulki z logo szkoły, poznali historię naszej placówki. Każda klasa dostała egzemplarz Statutu VII LO. Przedstawiciele samorządu szkolnego przywitali uczniów klas pierwszych wśród pełnoprawnych członków szkolnej społeczności oraz opowiedzieli o swoich działaniach. Uroczystość uświetniły występy uczniów starszych klas. Program artystyczny przygotowała klasa 2c, a klasa 2d przedstawiła dwie etiudy teatralne przygotowane na obozie

14 września – wyjście klas 1c i 2c na wykłady III Dzień Popularyzacji Matematyki Politechnika Warszawska
Odbyły się pierwsze w tym roku zebrania z rodzicami. Rodzice uczniów klas pierwszych najpierw spotkali się z dyrekcją w auli szkolnej. Przedstawiono im wychowawców i innych pracowników szkoły. Poznali koncepcję pracy szkoły i zasady jej funkcjonowania. Następnie udali się na zebrania klasowe z wychowawcami. Wszyscy rodzice otrzymali gazetkę dla rodziców z najważniejszymi informacjami o bieżącej pracy szkoły

13 września - wyjazd naukowy klasy 2f w Góry Świętokrzyskie

8 września wyjście klasy 3b na Warszawski Salon Maturzystów PW

7 września – wyjście klas 3a, 3c i 3e na Warszawski Salon Maturzystów PW, preorientacja zawodowa

5-8 września – zajęcia integracyjne dla uczniów klas pierwszych

4 września – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

31 sierpnia - 9 września - obóz naukowy klas z rozszerzonym nauczaniem wychowania estetycznego (1d, 2d, 3d)

12-19 lipca - obóz integracyjno-językowy Klasy BGŻ BNP Paribas
12 lipca do Warszawy przyjechali wraz z rodzicami uczniowie przyjęci do klas pierwszych w ramach programu stypendialnego Klasa BGŻ BNP Paribas. Po uroczystym spotkaniu uczniów i ich rodziców z przedstawicielami banku, dyrekcją VII LO, reprezentantami Stowarzyszenia Absolwentów oraz nauczycielami prowadzącymi obóz – rodzice wrócili do domów, a uczestnicy obozu rozpoczęli intensywne zajęcia. Były to warsztaty integracyjne, kurs praktycznego angielskiego, zwiedzanie Warszawy, spotkania ze starszymi kolegami – uczestnikami programu. Obóz zakończyła uroczystość w auli VII LO, podczas której uczestnicy wystawili spektakl w języku angielskim

21-23 lipca Bazyliszek - fantastyczny festiwal gier bez prądu.
By wzbogacić program warszawskich imprez adresowanych do młodzieży pozostającej podczas wakacji w Warszawie, już po raz drugi włączyliśmy się w organizację „Bazyliszka” – festiwalu gier planszowych. Stowarzyszenie Avangarda dostarczyło gry i czuwało nad przebiegiem imprezy. Podczas festiwalu miały swoje stoisko absolwentki VII LO – Sylwia Dubielecka i Monika Magoska - Suchar, które właśnie wydały książkę fantasy „Klątwa przeznaczenia"