Olimpiada biologiczna - http://www.olimpbiol.pl/

Olimpiada chemiczna http://www.olchem.edu.pl/

Olimpiada filozoficzna http://ptfilozofia.pl/

Olimpiada geograficzna http://www.olimpiadageograficzna.edu.pl/

Olimpiada fizyczna http://www.kgof.edu.pl/

Olimpiada artystyczna http://olimpiada-artystyczna.pl/

Olimpiada historyczna http://liceum.olimpiadahistoryczna.pl/

Olimpiada wiedzy o Polsce i świecie współczesnym http://www.owpsw.edu.pl/

Olimpiada matematyczna http://www.om.edu.pl/

Olimpiada z literatury i języka polskiego http://www.olijp.pl/

Olimpiada języka angielskiego http://oja.wsjo.pl/

Olimpiada informatyczna http://www.oi.edu.pl/

Olimpiada języka białoruskiego http://kb.uw.edu.pl/olimpiada

Olimpiada języka niemieckiego http://www.ojn.wsjo.pl/

Olimpiada języka rosyjskiego http://www.ir.uw.edu.pl/ojr/

Olimpiada języka francuskiego http://www.ojf.org.pl/

Olimpiada języka łacińskiego https://olimpjezlac.wordpress.com/

Olimpiady interdyscyplinarne lub z przedmiotów dodatkowych

Olimpiada Przedsiębiorczości http://www.olimpiada.edu.pl/

Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności http://www.owobio.edu.pl/

Olimpiada Medialna http://www.olimpiada-medialna.edu.pl/

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie http://www.olimpiada.wspia.eu/

Olimpiada Lingwistyki Matematycznej http://math.uni.wroc.pl/fmw/dla-uczni%C3%B3w-lingwistyka-matematyczna/olimpiada-lingwistyczna/olimpiada-lingwistyki-matematycznej

Olimpiada Teologii Katolickiej http://www.otk.pl/

Olimpiada Astronomiczna http://www.planetarium.edu.pl/oa.htm

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej http://ekoolimpiada.pl/

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Prawie http://olimpiadaprawa.republika.pl/

Olimpiada Znajomości Afryki http://olimpiada.uksw.edu.pl/

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej http://www.fn.org.pl/pl/page/449/olimpiada-wiedzy-o-filmie-i-komunikacji-spolecznej.html

Olimpiada Wiedzy o Biznesie i Innowacjach http://newtechlodz.com/index.php?ids=112&id=834

Olimpiada z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową http://www.olimpiada.sdsiz.com.pl/

Olimpiada Cyfrowa https://olimpiadacyfrowa.pl/

Olimpiada Wiedzy o rodzinie http://www.uwm.edu.pl/owor/