Historia naszego Liceum sięga lat siedemdziesiątych XIX w, kiedy powstała pensja żeńska Henryki Czarnockiej przy ul. Brackiej 18.

1917 - po zmianach właścicielek pensji i adresów Marta Łojkówna przeniosła szkołę do bardzo małego lokalu przy ul. Nowowiejskiej 21.
1920/21 - przekształcenie szkoły w ośmioklasowe gimnazjum; przełożoną zostaje Helena Kasperowiczowa (1887 - 1981)
1922 - upaństwowienie gimnazjum i nadanie patrona. Pełna nazwa brzmi : Żeńskie Gimnazjum Państwowe im. Juliusza Słowackiego w Warszawie.
1923 - pierwsza matura w upaństwowionym gimnazjum. Otrzymało ją 11 uczennic. Maturę nr 1 wręczono Maryli Witkowskiej, późniejszej nauczycielce języka polskiego, założycielce i animatorce Koła b. Wychowanek.
1931/32 -powstała 3. Warszawska Drużyna Harcerska, założona przez Tuchę (Wiktorię Piotrowską - Dewitzową), wychowankę gimnazjum.
1931/33 - budowa gmachu przy ul. Wawelskiej 46 w/g projektu inż. architekta Tadeusza Nowakowskiego.
1932 - Pierwszy Zjazd Wychowanek.
1932/33 - uczennice rozpoczęły wydawanie gazetki ściennej "Nasza Gazetka".
1933/34 - rozpoczęcie roku szkolnego w nowym budynku o doskonałym, nowoczesnym i pięknym wyposażeniu.
1935 - wobec licznego udziału dziewcząt w harcerstwie podzielono drużynę na 3 "Trójki": "Czarną", "Czerwoną" i "Złotą" - (kolory krajek). W 1939r. do harcerstwa należało ok. 200 uczennic.

1937 - Drugi Zjazd Wychowanek, odsłonięcie tablicy Słowackiego, jednodniówka.

1939/44 - liceum zostało oficjalnie zamknięte przez władze niemieckie. Funkcjonowało jako szkoła zawodowa i tajne komplety w różnych punktach Warszawy. Przyznano konspiracyjnie 244 świadectwa dojrzałości. W wyniku działań wojennych zginęło 5 nauczycieli, 6 członków Zarządu Tow. Przyjaciół Gimnazjum i 74 uczennice.

1945 - w pierwszym po wyzwoleniu roku szkolnym naukę rozpoczyna 800 uczniów.

1947 - obchody 25lecia szkoły. Trzeci Ogólny Zjazd Wychowanek, ufundowanie przez absolwentki tablicy pamiątkowej.

1948 - szkoła funkcjonuje jako jedna z pierwszych w Warszawie jedenastolatek i nosi nazwę: Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego i Licealnego im. Juliusza Słowackiego w Warszawie.

1949 - Naczelna Rada Odbudowy m.st. Warszawy przyznaje szkole srebrną odznakę za wybitne zasługi w dziele odbudowy stolicy.

1950 - szkołę przejmuje Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i następuje zmiana nazwy na 7-ma Szkoła T.P.D. w Warszawie.

1955 - po 33 latach kierowania gimnazjum władze szkolne zdymisjonowały dyrektor Helenę Kasperowiczową. Funkcję dyrektora objęła Bronisława Turcewiczowa.

1957 - rozpoczyna działalność  szczep 3 Warszawskich Drużyn Harcerek "Słoneczniki", składający się z 3 drużyn  "Czarne Koty", "Koniczyny" i "Kubusie Puchatki". Działa też 105  WDH im. Romualda Traugutta, szczep drużyn męskich  który istniał do1979r. 

1958 - przywrócono nazwę: Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego

1959 - uroczyste obchody Roku Słowackiego. Z tej okazji Komitet Rodzicielski ufundował nowy sztandar i popiersie poety.

1964 - funkcję dyrektora obejmuje Władysław Osiadacz.

1966 - szkoła nawiązuje kontakty zagraniczne. Wizyty delegacji młodzieży z Sofii i Budapesztu.

1968 - funkcję dyrektora szkoły obejmuje Juliusz Szmuniewski.

1970 - wychodzi gazetka szkolna, redagowana przez uczniów "Perpetum Mobile".

1971 - szkołę kończy 300 absolwentów, na wyższe uczelnie zdaje pomyślnie 88,5% co zapewnia liceum jedno z czołowych miejsc w Warszawie.

1972 - obchody 50lecia szkoły. Zjazd Wychowanek z 1923-44. Otwarcie czytelni szkolnej. Ukazuje się jednodniówka redagowana przez uczniów.

1973 - w 200-lecie utworzenia Komisji Edukacji Narodowej szkoła bierze udział w spotkaniu najstarszych szkół w Polsce.

1975 - w 30-lecie pracy w warunkach powojennych szkoła wzbogaca się o wyposażenie pracowni audiowizualnych. Zaczyna się prowadzić klasy o profilu sportowym w lekkoatletyce i piłce ręcznej.

1980 - utworzenie Koła Zakładowego "NSZZ Solidarność"

1981 - funkcję dyrektora szkoły obejmuje Eugenia Piekarska. Powołanie Szkoły Mistrzostwa Sportowego o specjalności lekkoatletycznej. Uczennice zdobywają 1 miejsce w Mistrzostwach Polski w piłce ręcznej juniorek.

1982 - umiera Zofia Romaniuk "Franusiowa" najstarsza pracownica szkoły (od 1922r.) odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi.

1983 - szkoła otrzymuje nazwę: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Warszawie. Zdobycie 1. miejsca w Mistrzostwach Polski Juniorek w piłce ręcznej dziewcząt.

1984 - funkcję dyrektora szkoły obejmuje Ewa Pągowska.

1986 - nakładem Państwowego Instytutu Wydawniczego ukazuje się praca zbiorowa pt. "Szkoła im. Juliusza Słowackiego w Warszawie" z tekstem Heleny Kasperowiczowej oraz wspomnieniami i opracowaniami byłych wychowanek.

1988 - funkcję dyrektora szkoły obejmuje Karol Bałan. Otwarcie internatu dla uczniów Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Utworzenie ciągu klas humanistycznych i wprowadzenie eksperymentu pedagogicznego w tych klasach. Po czterech latach nauki 80% pierwszych absolwentów tych klas uzyskało indeksy w szkołach wyższych.

1990 - powołanie Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Juliusza Słowackiego w Warszawie. Zdobycie Pucharu Europy Juniorek w lekkoatletyce w Atenach.

1991 - Sąd Wojewódzki w Warszawie zarejestrował Stowarzyszenie Rodziców, Uczniów i Nauczycieli "Inspiracja", które patronuje klasom humanistycznym. Mini Olimpiada w Lekkoatletyce - Bruksela. Aneta Bednarczyk i Piotr Tymko zdobyli I miejsca. Karolina Sommer uczennica mgr E. Sobczyńskiej - Waltz laureatką XV Olimpiady Artystycznej - sekcja muzyki.

1992 - obchody 70-lecia szkoły. Ukazuje się jednodniówka zredagowana przez uczniów szkoły.

1995/96 - zdobycie Pucharu Europy Juniorek w lekkoatletyce - Liege i Bordeaux.

1996 - Przemysław Radkiewicz, uczeń SMS w ekipie olimpijskiej - Atlanta 96. Nagroda dla Piotra Scholenbergera w konkursie Życia Warszawy na najlepszą pracę maturalną.

1997 - w kwietniu odbywa się w szkole XIV Ogólnopolski i Międzynarodowy Zlot Liceów im. Juliusza Słowackiego. Tomasz Janiszewski zdobył srebrny medal w Mistrzostwach Świata Kadetów w zapasach. Joanna Wajs została laureatką XXVII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Magdalena Kowalska zdobyła wyróżnienie w konkursie Życia Warszawy na najlepszą pracę maturalną z języka polskiego. Nagrodzono Amelię Franas w konkursie Stowarzyszenia Pisarzy Polskich Układamy repertuar Teatru Narodowego.

1999 - na pl. Bankowym w obecności nauczycieli i uczniów Liceum wmurowano kamień węgielny pod pomnik J. Słowackiego. Kamień ów 18 sierpnia poświęcił w Watykanie Papież - Jan Paweł II. Wyróżnienie główne Mazowieckiego Kuratora Oświaty dla Anny Rosy w konkursie "Interpretacja maturalna 99". Nagroda dla Małgorzaty Rokickiej w konkursie Życia Warszawy na najlepszą pracę maturalną.

2000 - egzaminy dla ponad 3400 kandydatów do Liceum. O jedno miejsce ubiegało się 17. kandydatów. W auli naszego Liceum odbył się uroczysty koncert chóru Żołnierzy Armii Krajowej. Aleksandra Rybak zajmuje I miejsce w konkursie Perspektyw na najlepszą pracę maturalną.

2001 - na pl. Bankowym w miejscu kamienia węgielnego stanął pomnik Juliusza Słowackiego. Na jego odsłonięciu licznie zgromadzili się pracownicy szkoły oraz uczniowie, którzy wzięli udział w przedstawieniu przygotowanym przez Olgierda Łukaszewicza. Wymiana 30 uczniów i 5 nauczycieli Liceum ze Szkołą Języków Obcych w Kairze.

2002 - nowa pracownia komputerowa oraz czytelnia. Wyróżnienie dla Magdy Staroszczyk w konkursie Perspektyw na najlepszą pracę maturalną. Obchody 80-lecia upaństwowienia szkoły.

2003 - Jarosław Wilk - laureatem Ogólnopolskiej Międzyprzedmiotowej Olimpiady IBE.

2004 - Szkoła na I miejscu w rankingu liceów tygodnika Newsweek.

2006 - zmiana nazwy z Zespołu Szkół nr 11 na VII Liceum Ogólnokształcące. Funkcję dyrektora szkoły obejmuje Agata Dowgird. Zajęcie pierwszego miejsca w mistrzostwach Dzielnicy Ochota w koszykówce dziewcząt . Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Krzysztofa Józefa Kozieła.

2007 -  udział uczniów w debacie na temat „Energia – ochrona klimatu, tworzywa sztuczne”.
Zajęcie drugiego miejsca w Turnieju Koszykówki TRIO BASKET. Szkoła zajmuje pierwsze miejsce w konkursie „Nauczyciel z powołaniem”. Zajęcie pierwszego miejsca w Mistrzostwach Dzielnicy Ochota w siatkówce chłopców. Zajęcie pierwszego miejsca w Ogólnopolskim Turnieju Twórczego rozwiązywania Problemów Destination Imagination przez drużyne Marii Biwan.
Obchody 85-lecia upaństwowienia szkoły. Nadanie auli liceum imienia Heleny Kasperowiczowej.

2008 – 20-lecie klas humanistycznych.

2009 – Inauguracja w naszej szkole ogólnopolskiego projektu Filmoteka Szkolna z udziałem min. Bogdana Zdrojewskiego i min. Katarzyny Hall. Rozpoczęcie współpracy z redakcją czasopisma „Charaktery”, współorganizacja I Finału Turnieju Wiedzy Psychologicznej. I edycja festiwalu filmowego „Słowacki FestFilm”. Rok 2010 Rokiem Słowackiego.

2010 – udział uczniów w licznych wydarzeniach w ramach Roku Słowackiego; wykład Ernesta Brylla w naszej szkole na zakończenie obchodów. Zlot szkół im. Słowackiego w Krzemieńcu. Współpraca z NBP, edycja banknotu z portretem poety. Pięciu olimpijczyków z naszego liceum otrzymuje specjalne wyróżnienia z rąk prezydent m. st. Warszawy pani Hanny Gronkiewicz-Waltz. Rozpoczęcie współpracy z fundacją Synapsis.

2011 – I Wiosenny Bankowy Kongres Edukacyjny, współpraca z NBP.

2012 – wyróżnienie dla liceum w rankingu IT-Szkoła. Udział uczniów w koncercie finałowym projektu „Ochota na Moniuszkę”. Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego w konkursie „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”. Obchody 90-lecia upaństwowienia szkoły.
 
2013 - obchody 10 lecia realizacji projektu Klasa BGŻ. Uzyskanie przez szkołę Certyfikatu Społecznie Zaangażowanej Placówki za udział w Projekcie BiznesKlasa Unicef. Udział w programie WF z klasą. Uzyskanie Honorowego Wyróżnienia Prezydenta miasta st. Warszawy Szkoła z pomysłem. Uzyskanie za pracę z uczniami zdolnymi bezterminowego certyfikatu Wars i Sawa.

 

2014 - realizacja projektu "Szkoła Współpracy".

 

2015 - otwarcie nowych boisk szkolnych. Zakończenie projektu Comenius Chorwacja-Polska-Węgry-Włochy-Turcja.