KRÓTKA HISTORIA VII LO IM.J. SŁOWACKIEGO

1860 – założenie prywatnej pensji dla dziewcząt przez Kornelię Patek
1878 – 1919 – zmiany właścicielek szkoły (kolejne przełożone: Henryka Czarnocka opisana przez Prusa w „Emancypantkach” jako pani Wiśniewska, Jadwiga Kotwicka, której podpis widnieje na autentycznym świadectwie znajdującym się w posiadaniu szkoły, Marta Łojko) oraz zmiany jej siedziby (kolejne adresy: Bracka, Włodzimierska 1, obecnie Czackiego, Nowowiejska 21)
1920 - przekształcenie szkoły w ośmioklasowe gimnazjum z Heleną Kasperowiczową jako przełożoną
1922 – upaństwowienie szkoły i nadanie jej patrona (pełna nazwa szkoły: Żeńskie Gimnazjum Państwowe im. Juliusza Słowackiego w Warszawie)
1923 – pierwsza matura w upaństwowionym gimnazjum (maturzystka Maryla Witkowska, późniejsza nauczycielka języka polskiego i założycielka Koła b. Wychowanek ukończyła szkołę ze świadectwem nr 1)
1931 – powołanie w szkole Trzeciej Warszawskiej Żeńskiej Drużyny Harcerskiej, założonej przez wychowankę gimnazjum Wiktorię Piotrowską- Dewitzową.
1931 - 1933 – budowa gmachu przy ulicy Wawelskiej 46 według projektu  architekta Tadeusza Nowakowskiego
1932 – pierwszy zjazd wychowanek
1933 – rozpoczęcie roku szkolnego w nowoczesnym budynku przy Wawelskiej
1937 – Drugi Zjazd Wychowanek, odsłonięcie tablicy z wizerunkiem Słowackiego
1939 – 1945 – zamknięcie gimnazjum przez władze niemieckie. Tajne nauczanie pod przykrywką szkoły zawodowej. Konspiracyjne przyznanie 244 świadectw dojrzałości. Śmierć podczas wojny 5 nauczycieli, 6 członków zarządu Towarzystwa Przyjaciół Gimnazjum i 74 uczennic.
1945 – rozpoczęcie nauki w budynku przy Wawelskiej przez 800 uczniów
1947 – odchody 25lecia szkoły. Trzeci Ogólny Zjazd Wychowanek, ufundowanie przez absolwentki tablicy pamiątkowej
1948 – przekształcenie szkoły w jedenastolatkę i nadanie jej nazwy: Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego i Licealnego im. Juliusza Słowackiego w Warszawie
1949 – przyznanie szkole srebrnej odznaki za wybitne zasługi w dziele odbudowy stolicy przez Naczelną Radę Odbudowy m.st. Warszawy
1950 – przejęcie szkoły przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (nazwa: 7 Szkoła TPD w Warszawie)
1955 – zdymisjonowanie Heleny Kasperowiczowej. Objęcie funkcji dyrektora przez Bronisławę Turcewiczową
1957 – rozpoczęcie działalności przez 3 szczep Warszawskich Drużyn Harcerek „Słoneczniki”. Równoczesne działanie męskiej 105 WDH im. Romualda Traugutta
1958 – zmiana nazwy na: Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego
1959 – uroczyste obchody Roku Słowackiego. Ufundowanie przez Komitet Rodzicielski nowego sztandaru i popiersia Słowackiego
1964 – objęcie funkcji dyrektora przez Władysława Osiadacza
1968 – objęcie funkcji dyrektora przez Juliusza Szmuniewskiego
1972 – obchody 50lecia szkoły. Zjazd Wychowanek. Otwarcie czytelni szkolnej
1973 – udział szkoły w spotkaniu najstarszych szkół w Polsce z okazji 200lecia utworzenia Komisji Edukacji Narodowej
1975 – powstanie klas o profilu sportowym w lekkoatletyce i piłce ręcznej
1981 - objęcie funkcji dyrektora przez Eugenię Piekarską. Powołanie Szkoły Mistrzostwa Sportowego o specjalności lekkoatletycznej
1983 – nadanie nazwy: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11
1984 – objęcie funkcji dyrektora przez  Ewę Pągowską
1986 – ukazanie się obszernej monografii  „Szkoła im. Juliusza Słowackiego w Warszawie” wydanej przez PIW
1988 – objęcie funkcji dyrektora przez Karola Bałana. Otwarcie internatu. Utworzenie  po rocznym przygotowaniu pierwszych w Polsce w szkolnictwie państwowym klas  autorskich (klas humanistycznych z rozszerzonym programem wychowania estetycznego prowadzonych jako eksperyment pedagogiczny)
1990 – zdobycie przez uczennice Pucharu Europy Juniorek w lekkoatletyce w Atenach
1991 – zarejestrowanie Stowarzyszenia Rodziców, Uczniów i Nauczycieli „Inspiracja” wspierającego klasy humanistyczne
1997 – XIV Ogólnopolski  i Międzynarodowy Zlot Liceów im. Juliusza Słowackiego odbywany w naszej szkole
1999 – udział nauczycieli i uczniów w uroczystości wmurowania poświęconego przez Jana Pawła II
kamienia węgielnego pod pomnik Słowackiego na placu Bankowym
2000 – rekordowe egzaminy dla ponad 3400 kandydatów do liceum
2001 – odsłonięcie pomnika Słowackiego na placu Bankowym z udziałem nauczycieli oraz uczniów, którzy wzięli udział w przedstawieniu przygotowanym przez Olgierda Łukaszewicza. Wymiana międzynarodowa ze Szkołą Języków Obcych w Kairze
2002 – otwarcie nowej pracowni komputerowej
2003 – wejście w życie reformy oświaty – powstanie trzyletnich liceów. Podjęcie przez Radę Pedagogiczną decyzji o realizacji w szkole programu stypendialnego „Klasa BGŻ”. Nabór pierwszych stypendystów
2004 – VII LO na pierwszym miejscu rankingu najlepszych polskich liceów tygodnika Newsweek
2005 – pierwsza edycja konkursu recytatorskiego poezji Juliusza Słowackiego
2006 – powrót do nazwy VII LO im. Juliusza Słowackiego. Objęcie funkcji dyrektora przez Agatę Dowgird
2007 – obchody 85lecia upaństwowienia szkoły. Nadanie auli imienia Heleny Kasperowiczowej, wieloletniej dyrektorki szkoły
2008 – obchody 20lecia autorskich klas humanistycznych, stworzonych w 1988 roku przez Agatę Dowgird. Rozpoczęcie współpracy z redakcją czasopisma „Charaktery”, organizacja „Dnia z Charakterami” dla uczniów oraz mieszkańców Warszawy
2009 – inauguracja w naszej szkole ogólnopolskiego projektu Filmoteka Szkolna z udziałem ministra kultury Bogdana Zdrojewskiego oraz minister Edukacji Narodowej Katarzyny Hall jako wyraz docenienia działań VII LO w zakresie edukacji filmowej. Współorganizacja z czasopismem „Charaktery” I Finału Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Psychologicznej. I edycja festiwalu filmowego Słowacki FilmFest. Uczestnictwo uczniów i nauczycieli w licznych przedsięwzięciach związanych z dwusetną rocznicą urodzin Juliusza Słowackiego. Udział w Triadzie 2009- obchodach jubileuszu realizowanych w Warszawie, Krzemieńcu i Wilnie. Współpraca z NBP związana z edycją banknotu z portretem poety. Wykład Ernesta Brylla w naszej szkole na zakończenie obchodów
2010 – specjalne wyróżnienie prezydenta m.st. Warszawy dla 5 laureatów olimpiad przedmiotowych z naszej szkoły. Rozpoczęcie współpracy z fundacją Synapsis
2011 – organizacja I Wiosennego Bankowego Kongresu Edukacyjnego. Odejście na emeryturę wieloletniej wicedyrektor Darii Świerczyńskiej
2012 – przyznanie szkole nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego „Mazowieckie Barwy Wolontariatu” za współpracę z fundacją Synapsis. Wyróżnienie w rankingu IT – Szkoła. V miejsce naszej szkoły w XLV Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży. Wystawienie przez naszych uczniów w Łazienkach spektaklu „Musztra” z okazji rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego
2013 – obchody 10lecia realizacji projektu Klasa BGŻ. Uzyskanie przez szkołę Certyfikatu  Społecznie Zaangażowanej Placówki za udział w projekcie BiznesKlasa Unicef. Uzyskanie Honorowego Wyróżnienia Prezydenta m.st. Warszawy Szkoła z pomysłem. Uzyskanie tytułu WF z klasą. Uzyskanie bezterminowego certyfikatu prezydenta m.st. Warszawy dla szkoły wspierającej uzdolnionych Wars i Sawa. Rozpoczęcie wymiany międzynarodowej z Niemcami i Rumunią w ramach projektu „Od tożsamości narodowej do tożsamości europejskiej”
2014 – realizacja projektu „Szkoła współpracy”, którego efektem jest między innymi powstanie szkolnej kawiarenki. I edycja festiwalu Taniec i ruch. Pierwsza edycja programów wymiany międzynarodowej ze środków unijnych
2015 – uzyskanie tytułu Szkoła Odkrywców Talentów. Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej dla festiwalu filmowego Słowacki FilmFest
2017 – I edycja festiwalu Deski Słowaka. Obchody 90. rocznicy sprowadzenia prochów Słowackiego do Polski. Udział pocztu sztandarowego szkoły we mszy w archikatedrze św. Jana. Złożenie kwiatów pod pomnikiem patrona