Projekt międzynarodowej wymiany Erasmus+

Wyniki ankiet o EUtopii - podsumowanie projektu https://drive.google.com/file/d/0B7BFJVdKSa8EbVdmd3Jsbjg0NU0/view?usp=sharing

W latach 2015-2017 uczestniczymy w projekcie Erasmus+ ze szkołami z Włoch, Turcji, Hiszpanii, Grecji i Łotwy. Tytuł: EUtopia - Europejskie wyzwania do roku 2020
Język projektu: angielski
Projektowane jest 6 mobilności. Każdy kraj opracowuje jeden temat i przygotowuje działania/zadania podejmowane wspólnie przez młodzież w grupach międzynarodowych podczas zjazdów i między zjazdami w czasie realizacji projektu. Produktem końcowym jest film nakręcony przez młodzież prezentujący tematykę projektu.
1. Włochy - Walka z wykluczeniem społecznym grudzień 2015 - 6 uczniów
2. Turcja - Problem przedwczesnego zakończenia nauki w szkole luty 2016 - 5 uczniów
3. Hiszpania - Problemy imigracji kwiecień 2016 - 6 uczniów
4. Polska - Związek między edukacją szkolną a rynkiem pracy październik 2016
5. Grecja - Innowacje edukacyjne i wykorzystanie narzędzi TiK w celu poprawy wyników nauczania luty 2017 - 6 uczniów
6. Łotwa Zdrowy tryb życia i problemy środowiska naturalnego kwiecień 2017 - 6 uczniów.

Szczegółowe informacje u p. Małgorzaty Malczyk.

 

W dniach 22-29 kwietnia - uczennice naszej szkoły: Marta Rekłajtis, Julia Owczarska, Julia Chacińska, Aleksandra Jeżo, Maria Woźniak i Katarzyna Pietras wraz z nauczycielkami języka angielskiego - p. Małgorzatą Malczyk i p. Grażyną Uchman wyjechały na Łotwę w ramach projektu "EUtopia - Europe Challenges to 2020" będącego częścią unijnego programu Erasmus+. Tematem przewodnim spotkania był zdrowy styl życia.
Podczas tygodniowego pobytu na Łotwie w swoich domach gościli nas uczniowie partnerskiej szkoły Nitaures Vidusskola znajdującej się w małym miasteczku Nitaure oddalonym 80km od Rygi. Codziennie wraz z rówieśnikami z Grecji, Turcji, Włoch, Hiszpanii i Łotwy uczestniczyliśmy w zajęciach w szkole, gdzie mogliśmy bliżej się poznać i realizować działania projektowe. Ich częścią był pokaz filmów przygotowanych przez każdy kraj, a także prezentacje i warsztaty. Łotysze zadbali o to, byśmy jak najwięcej zobaczyli, zabierając nas m.in. na całodzienną wycieczkę do Rygi, parku safari w More, zamku w Turaide oraz na farmę organiczną. Po skończonych zajęciach integrowaliśmy się międzynarodowo spędzając wspólnie czas zaplanowany przez gospodarzy. Zwieńczeniem spotkania była impreza pożegnalna, podczas której otrzymaliśmy certyfikaty i mieliśmy okazję nauczyć się narodowych tańców z krajów partnerskich. Kiedy wymiana dobiegła końca, nie obyło się bez łez, gdyż ciężko było opuścić gościnną Łotwę, ale zawarte tam międzynarodowe przyjaźnie z pewnością przetrwają, a wspaniale spędzony czas pozostawi miłe wspomnienia.

Autorka: Julia Chacińska

EUTOPIA w Słowackim
https://iochota.pl/artykul/eutopia-w-slowackim/270072

Film z pobytu na Łotwie w ramach projektu Erasmus+ "EUtopia" wykonany przez uczennicę Kasię Pietras z IIC
https://www.youtube.com/watch?v=70wKmiZkbmk&feature=youtu.be

Film o zapobieganiu zbyt wczesnemu kończeniu nauki / odpadaniu ze szkoły:
Nasz stopover w Atenach
Nasz pobyt w Salonikach

Materiały przygotowane przez uczniów biorących udział w spotkaniu EUtopian w Grecji.

Dziewiątka uczniów naszego liceum, która uczestniczyła w projekcie Erasmus+ oraz dwójka koordynatorów projektu- p. Małgorzata Malczyk i p. Grażyna Uchman w dniach 14.10-22.10 udała się do miasta Saloniki w Grecji. Realizowali tam temat „ICT in School” oraz „Early school drop-out”. Uczniowie wraz z pomocą koordynatorów przygotowali prezentacje multimedialne oraz film specjalnie na tę okazję. Nasza szkoła świetnie wypadła na tle innych krajów uczestniczących w projekcie (Włochy, Grecja, Łotwa, Hiszpania, Turcja). Grupa miała również okazję zwiedzić stolicę Grecji- Ateny oraz Pellę- stolicę imperium Aleksandra Wielkiego. Uczniowie z projektu wynieśli z pewnością międzynarodowe przyjaźnie, zasmakowali lokalnych specjałów, zażyli greckiego słońca, a co najważniejsze przeżyli wspaniałą przygodę jednocześnie zdobywając wiedzę!
Przed nami jeszcze ostatni wyjazd w ramach projektu - Łotwa, który będzie miał miejsce w kwietniu 2017 roku. 

Autorka: Angelika Juszczyńska

Film o wykorzystaniu nowoczesnych technologii w edukacji.
https://drive.google.com/open?id=0B7BFJVdKSa8EUWgxVmhhN1Axa0k
Prezentacja o nowoczesnych technologiach w naszej szkole.
https://drive.google.com/open?id=0B7BFJVdKSa8Edk5fUk96MmtVQ00
Prezentacja o zapobieganiu zbyt wczesnemu kończeniu edukacji przez młodzież w Europie i w Polsce.
https://drive.google.com/open?id=0B7BFJVdKSa8EemVnS2JzcW1ETTQ

Pokaz slajdów z wymiany Erasmus+ EUtopia
Pescara
http://www.kizoa.com/Video-Editor-Movie-Maker/d38226508k1220586o1l1/pescara
Warszawa
http://www.kizoa.com/Video-Editor-Movie-Maker/d42306824k5766003o1l1/eutopiawarsaw
Barcelona
http://www.kizoa.com/Video-Editor-Movie-Maker/d58430634k9378438o1l1/barcelona

http://www.kizoa.com/Animated-Collage/d1c38097862k3926913o1

Film z Barcelony autorstwa ucznia Michała Warzeca: https://drive.google.com/open?id=0B7BFJVdKSa8EM05zUGJYZnNSMU0

Film z wymiany polskiej: https://drive.google.com/file/d/0By7NQjTnMgeAUVZZcWlBUkdENE0/view?usp=sharing
Film z wymiany włoskiej: https://drive.google.com/file/d/0By7NQjTnMgeAeG1iNG05N215VFk/view?usp=sharing

Film z wymiany hiszpańskiej:https://drive.google.com/file/d/0B7BFJVdKSa8ES2RkaTdSNEFHMlE/view?usp=sharing

Team building

EU Employment priorities and our_activities

Strona projektu Comeniusa "C Code to Common Future" http://comeniusccode.eu/

 

Międzynarodowa wymiana młodzieży