Projekt Erasmus+ Akcja KA2 “Raising STEAM (Science, Technology, Engineeing, the Arts and Mathematics) in Education” 2017-2019
Kraje uczestniczące: Cypr, Grecja, Słowacja, Włochy i Polska
KA2 "Raising STEAM in Education" jest innowacją edukacyjną mającą na celu ułatwienie uczenia się trudnych przedmiotów głównie ścisłych, takich jak nauki przyrodnicze, technologia, inżynieria i matematyka poprzez sztukę stosując bardziej interdyscyplinarne i całościowe podejście bazujące na praktycznych doświadczeniach, eksperymentach, nauce  poprzez działanie, które umożliwia jednocześnie artystyczną ekspresję.
Cele
• Rozwijanie kluczowych kompetencji (tzw. miękkich umiejętności), współpracy w międzynarodowym środowisku, uczenia się wielokulturowości, pracy zespołowej, rozwiązywania problemów, TiK - (w tym multimediów), opracowywania i prezentacji materiałów w języku angielskim.
• Komunikacja w języku angielskim, doskonalenie umiejętności językowych.
• Rozwijanie edukacji obywatelskiej i nacisk na wymiar europejski w edukacji szkolnej.
• Poznanie dziedzictwa europejskiego - przykłady dzieł sztuki, słynnych prac inżynierskich, wybitnych naukowców, jak również miejsc umieszczonych na liście UNESCO.
• Społeczeństwo cyfrowe - TiK wykorzystywane w praktyce szkolnej w odniesieniu do różnych przedmiotów oraz w sztuce, multimediach, aplikacjach edukacyjnych w praktyce.
• Kształcenie/rozwijanie tolerancji i otwartości na inność.
• Kreowanie/uczenie się innowacyjnych metod nauczania poprzez łączenie rozmaitych dziedzin nauki, matematyki i przedmiotów humanistycznych oraz kładzenie nacisku na holistyczne i interdyscyplinarne nauczanie.
• Rozwijanie edukacji włączającej - angażowanie artystycznie uzdolnionych uczniów we współpracę z uczniami o zainteresowaniach naukowych do popularyzacji i rozumienia sztuki oraz uczenie jej odbioru.
• Ułatwienie zrozumienia zasad matematyki i rozwijanie umiejętności matematycznych.
• Uczenie odpowiedzialności za kwestie ochrony środowiska i podnoszenie świadomości zdrowego stylu życia oraz łączenie ich z praktyczną wiedzą (biologia, chemia, fizyka), a także łączenie tej wiedzy z artystyczną ekspresją.
• Zwiększenie możliwości zatrudnienia uczniów/absolwentów poprzez ćwiczenie kompetencji kluczowych, zwiększanie wszechstronności zainteresowań i umiejętności obejmujących różne dziedziny z naciskiem na interdyscyplinarny wymiar edukacji.
Metody
• Położenie szczególnego nacisku na praktyczne doświadczenia i powiązania między teorią a  praktyką i otaczającym światem - uczenie się poprzez działanie.
• CLIL (Zintegrowanie kształcenie przedmiotowo-językowe) obejmujące takie przedmioty jak biologia, chemia, fizyka, matematyka, geografia, historia, WOS, architektura, sztuka.
• Odwrócone scenariusze lekcji i wdrażanie edukacji rówieśniczej - scenariusze lekcji opracowywane przez uczniów i stosowane w praktyce szkolnej podczas krótkoterminowej wymiany grup uczniów i we współpracy z lokalnymi społecznościami w ramach mobilności projektu, np. w szkołach podstawowych lub niższych klasach szkół ponadgimnazjalnych i stosowaniu tych metod jako zachęty i ułatwiających zdobywanie wiedzy i zrozumienie nauk ścisłych w tym matematyki przez uczniów,  tym samym zapobieganie wczesnemu porzuceniu nauki szkolnej.
• Prace projektowe, zarządzanie projektami, rozpoznawanie przez uczniów ich predyspozycji i roli w zespole lub projekcie.
• Edukacja nieformalna - działania projektowe prowadzone nie tylko w szkole, ale także we współpracy z muzeami, galeriami sztuki, instytucjami naukowymi, parkami narodowymi, przemysłem itd. oraz badaniem i wykorzystaniem środowiska miejskiego, w którym wszyscy funkcjonują - gry miejskie, gry terenowe, imprezy land-art (sztuka ziemi).
Upowszechnianie wyników projektu – odwrócone lekcje, plany lekcji opracowywane przez uczniów dla uczniów, innowacyjne prezentacje edukacyjne i filmowanie innowacyjnych lekcji, wystawy rezultatów artystycznej ekspresji studentów, współpraca z mediami, społecznościami lokalnymi i instytucjami niezwiązanymi z edukacją i/lub samorządem lokalnym, strony internetowe szkół, strona internetowa projektu, platforma Selfie+, media społecznościowe, Platforma Upowszechniania Rezultatów Erasmus+.
STEAM to edukacyjne podejście do nauki, które wykorzystuje naukę, technologię, inżynierię, sztukę i matematykę jako punkty dostępu do prowadzenia studiów, dialogu i myślenia krytycznego. Efektem końcowym są studenci, którzy podejmują przemyślane ryzyko, angażują się w naukę doświadczalną, potrafią w innowacyjny sposób rozwiązywać problemy, podejmują współpracę i uczestniczą w procesie twórczym.To innowatorzy, nauczyciele, liderzy i uczniowie XXI wieku!


Dni Przyrody 2018

Cypr

W marcu ośmioro uczniów naszej szkoły wraz z dwojgiem nauczycieli wyleciało na Cypr w ramach Projektu Erasmus+ KA2 „Raising STEAM in Education”.  W trakcie tygodniowego pobytu w mieście Limassol mieliśmy okazję poznać ludzi z różnych krajów świata, rozwinąć zdolności językowe, a także poznać kulturę i historię wyspy.  Podczas wyjazdu uczęszczaliśmy na zajęcia w prestiżowej, cypryjskiej szkole IMS Private School Institute of Maths and Sciences oraz braliśmy udział w warsztatach matematycznych i astronomicznych, takich jak układanie mozaik, budowanie k-drona czy obserwacja słońca w planetarium. Mieliśmy również okazję zwiedzić ruiny zamku oraz grobowce antycznych władców i poznać historię starożytnych mozaik. Po zajęciach szkolnych mieliśmy czas na nawiązywanie więzi z pozostałymi uczestnikami wymiany, które zaowocowały przyjaźniami na długie lata. Spędzanie czasu z cypryjskimi rówieśnikami pozwoliło nam poznać ich obyczaje, codzienne życie, kuchnię, a także sposoby spędzania wolnego czasu. Udział w wymianie był dla nas wspaniałą okazją do rozwoju umiejętności interpersonalnych i językowych oraz szansą na zdobycie bezcennych doświadczeń na całe życie.

Natalia

Cypr

Janusz Kapusta

Maths and Us-1

Kahoot K-dron Janusz Kapusta

Warszawa

STEAM Warsaw

Natural Sciences and Art

Kabaty

How to survive in Warsaw - a film

How to survive in Warsaw - animation

Projekt międzynarodowej wymiany Erasmus+

Prezentacja podsumowującą projekt nauczycielski Erasmus+ KA1 "Razem możemy lepiej"

Wyniki ankiet o EUtopii - podsumowanie projektu EUtopia_Final_Report_September_2017_Survey

W latach 2015-2017 uczestniczymy w projekcie Erasmus+ ze szkołami z Włoch, Turcji, Hiszpanii, Grecji i Łotwy. Tytuł: EUtopia - Europejskie wyzwania do roku 2020
Język projektu: angielski
Projektowane jest 6 mobilności. Każdy kraj opracowuje jeden temat i przygotowuje działania/zadania podejmowane wspólnie przez młodzież w grupach międzynarodowych podczas zjazdów i między zjazdami w czasie realizacji projektu. Produktem końcowym jest film nakręcony przez młodzież prezentujący tematykę projektu.
1. Włochy - Walka z wykluczeniem społecznym grudzień 2015 - 6 uczniów
2. Turcja - Problem przedwczesnego zakończenia nauki w szkole luty 2016 - 5 uczniów
3. Hiszpania - Problemy imigracji kwiecień 2016 - 6 uczniów
4. Polska - Związek między edukacją szkolną a rynkiem pracy październik 2016
5. Grecja - Innowacje edukacyjne i wykorzystanie narzędzi TiK w celu poprawy wyników nauczania luty 2017 - 6 uczniów
6. Łotwa Zdrowy tryb życia i problemy środowiska naturalnego kwiecień 2017 - 6 uczniów.

Szczegółowe informacje u p. Małgorzaty Malczyk.

W dniach 22-29 kwietnia - uczennice naszej szkoły: Marta Rekłajtis, Julia Owczarska, Julia Chacińska, Aleksandra Jeżo, Maria Woźniak i Katarzyna Pietras wraz z nauczycielkami języka angielskiego - p. Małgorzatą Malczyk i p. Grażyną Uchman wyjechały na Łotwę w ramach projektu "EUtopia - Europe Challenges to 2020" będącego częścią unijnego programu Erasmus+. Tematem przewodnim spotkania był zdrowy styl życia.
Podczas tygodniowego pobytu na Łotwie w swoich domach gościli nas uczniowie partnerskiej szkoły Nitaures Vidusskola znajdującej się w małym miasteczku Nitaure oddalonym 80km od Rygi. Codziennie wraz z rówieśnikami z Grecji, Turcji, Włoch, Hiszpanii i Łotwy uczestniczyliśmy w zajęciach w szkole, gdzie mogliśmy bliżej się poznać i realizować działania projektowe. Ich częścią był pokaz filmów przygotowanych przez każdy kraj, a także prezentacje i warsztaty. Łotysze zadbali o to, byśmy jak najwięcej zobaczyli, zabierając nas m.in. na całodzienną wycieczkę do Rygi, parku safari w More, zamku w Turaide oraz na farmę organiczną. Po skończonych zajęciach integrowaliśmy się międzynarodowo spędzając wspólnie czas zaplanowany przez gospodarzy. Zwieńczeniem spotkania była impreza pożegnalna, podczas której otrzymaliśmy certyfikaty i mieliśmy okazję nauczyć się narodowych tańców z krajów partnerskich. Kiedy wymiana dobiegła końca, nie obyło się bez łez, gdyż ciężko było opuścić gościnną Łotwę, ale zawarte tam międzynarodowe przyjaźnie z pewnością przetrwają, a wspaniale spędzony czas pozostawi miłe wspomnienia.

Autorka: Julia Chacińska

EUTOPIA w Słowackim Zobacz

Film z pobytu na Łotwie w ramach projektu Erasmus+ "EUtopia" wykonany przez uczennicę Kasię Pietras z IIC
Na Łotwie

Film o zapobieganiu zbyt wczesnemu kończeniu nauki / odpadaniu ze szkoły: HopefulStory
Film o zdrowym trybie życia: Healthy lifestyle
Nasz stopover w Atenach: EUtopia_Athens
Nasz pobyt w Salonikach: EUtopia_Thessaloniki

Materiały przygotowane przez uczniów biorących udział w spotkaniu EUtopian w Grecji.

Dziewiątka uczniów naszego liceum, która uczestniczyła w projekcie Erasmus+ oraz dwójka koordynatorów projektu- p. Małgorzata Malczyk i p. Grażyna Uchman w dniach 14.10-22.10 udała się do miasta Saloniki w Grecji. Realizowali tam temat „ICT in School” oraz „Early school drop-out”. Uczniowie wraz z pomocą koordynatorów przygotowali prezentacje multimedialne oraz film specjalnie na tę okazję. Nasza szkoła świetnie wypadła na tle innych krajów uczestniczących w projekcie (Włochy, Grecja, Łotwa, Hiszpania, Turcja). Grupa miała również okazję zwiedzić stolicę Grecji- Ateny oraz Pellę- stolicę imperium Aleksandra Wielkiego. Uczniowie z projektu wynieśli z pewnością międzynarodowe przyjaźnie, zasmakowali lokalnych specjałów, zażyli greckiego słońca, a co najważniejsze przeżyli wspaniałą przygodę jednocześnie zdobywając wiedzę!
Przed nami jeszcze ostatni wyjazd w ramach projektu - Łotwa, który będzie miał miejsce w kwietniu 2017 roku. 

Autorka: Angelika Juszczyńska

Film o wykorzystaniu nowoczesnych technologii w edukacji. Moderntechologies
Prezentacja o nowoczesnych technologiach w naszej szkole. ICT in school
Prezentacja o zapobieganiu zbyt wczesnemu kończeniu edukacji przez młodzież w Europie i w Polsce. Early-dropout-Poland

Pokaz slajdów z wymiany Erasmus+ EUtopia
Pescara: Pescara
Warszawa: EUtopia_Warsaw
Barcelona: EUtopia_Barcelona

My animated collage

Film z Barcelony autorstwa ucznia Michała Warzeca: Barcelona

Film z wymiany polskiej: Wymiana
Film z wymiany włoskiej: Poland_exclusionlogo

Film z wymiany hiszpańskiej: ERASMUS+FILM Immigration

Team building

EU Employment priorities and our_activities

Strona projektu Comeniusa "C Code to Common Future" http://comeniusccode.eu/

Międzynarodowa wymiana młodzieży