Ważne wyróżnienia i certyfikaty

Inicjatywa 2018/2019

DECYZJA DYREKCJI VII LO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W WARSZAWIE W SPRAWIE PRZYZNANIA NAGRODY HONOROWEJ INICJATYWA ROKU
Dyrekcja VII LO nominowała do nagrody Inicjatywa roku w roku szkolnym 2018\2019 następujące przedsięwzięcia:
- Wystawę „Juliusza Słowackiego powrót do wolnej ojczyzny” (Beata Burdelska, Justyna Winiarczyk)
- Wykłady poświęcone 100 rocznicy odzyskania niepodległości, prawom wyborczym kobiet, 30 rocznicy częściowo wolnych wyborów (Hanna Skierczyńska)
- Udział w projekcie „Masz głos, decyduj. Nie rezygnuj” (Małgorzata Malczyk, Stanisław Świtlik)

Dyrekcja VII LO zauważyła w bieżącym roku szkolnym interesujące inicjatywy większych zespołów nauczycieli oraz uczniów i zastanawia się nad wprowadzeniem nowych kategorii nagrody bądź ustanowieniem nowego rodzaju nagród, gdyż takie inicjatywy są niezwykle cenne, ale nie mieszczą się w dotychczasowej formule „Inicjatywy roku”.

Dyrekcja VII LO przyznaje I miejsce w konkursie Inicjatywa roku za szczególnie ciekawą i znaczącą dla społeczności szkolnej inicjatywę w roku szkolnym 2018\2019 p. Hannie Skierczyńskiej za organizowanie wykładów historycznych z okazji ważnych rocznic.
Uzasadnienie:
Pani Skierczyńska objęła swoim działaniem wszystkich uczniów, powtarzając imprezy dla poszczególnych poziomów klas. Przedstawiane treści były przekazane w sposób atrakcyjny dla uczniów, którzy słuchali wykładów z bardzo dużym zainteresowaniem. Włączyła uczniów do przygotowania wystąpień poświęconych walce kobiet w Polsce o prawa wyborcze. Przyczyniła się do godnego obchodzenia rocznic istotnych wydarzeń historycznych w naszej szkole. W znaczący sposób rozwinęła wiedzę uczniów dotyczącą historii kraju.

Warszawa, 19 czerwca 2019                          

                                                        Agata Dowgird
                                                        Tatiana Szott

Inicjatywa 2017/2018

DECYZJA DYREKCJI VII LO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W WARSZAWIE W SPRAWIE PRZYZNANIA NAGRODY HONOROWEJ INICJATYWA ROKU
Dyrekcja VII LO nominowała do nagrody Inicjatywa roku w roku szkolnym 2017\2018 następujące przedsięwzięcia:
-    Udział w programie Szlachetna paczka (Hanna Nowacka)
-    Projekt „Weź oddech, Warszawo” (Michał Nitek)
-   Projekt poświęcony twórczości Mikołaja Grynberga, którego zwieńczeniem było wystąpienie uczniów na konferencji naukowej w Gdańsku (Aleksandra Potocka, Hanna Skierczyńska)
-    Współpraca z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Warszawskiego (Przemysław Ziaja)
-    VIII Edukacyjny Kongres Bankowy, którego częścią były obchody stulecia niepodległości w postaci pokazania procesów finansowych odrodzonego państwa (Teresa Sasin, Elżbieta Rutka-Wierzejska)
Dyrekcja VII LO przyznaje I miejsce w konkursie Inicjatywa roku za szczególnie ciekawą i znaczącą dla społeczności szkolnej inicjatywę w roku szkolnym 2017\2018 p. Przemysławowi Ziai za podjęcie systematycznej i bardzo ważnej dla uczniów współpracy z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.
Uzasadnienie:
Pan Ziaja zorganizował spotkanie dyrekcji szkoły z dziekanem wydziału chemii, którego skutkiem była m.in. możliwość udziału naszych uczniów w zajęciach na terenie uniwersytetu oraz w projektach badawczych pracowników UW. P. Ziaja przeprowadził rekrutację do projektu „Uniwersytet młodego chemika” i wybrał 12 osób, które po odpowiednim przeszkoleniu przez cały rok szkolny systematycznie – raz w tygodniu uczestniczyły w realizacji projektów badawczych Wydziału Chemii. Nadzorował udział uczniów w projekcie w taki sposób, że nikt z nich nie wycofał się z jego realizacji. Współpraca z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Warszawskiego ma być kontynuowana w następnych latach. Działania p. Ziai nie tylko umożliwiły naszym uczniom pracę naukową, ale przyczyniły się do wzrostu prestiżu VII LO w środowisku naukowym.

Dyrekcja przyznaje wyróżnienie w konkursie Inicjatywa Roku p. Hannie Nowackiej udział w programie Szlachetna paczka.
Uzasadnienie:
P. Hanna Nowacka podjęła propozycję udziału w tym programie wolontariatu. Zmobilizowała do działania bardzo dużą grupę uczniów, a także rodziców. Działania pod jej kierownictwem przyczyniły się do udzielenia pomocy potrzebującej rodzinie w szerokim zakresie. Dokonała też podsumowania działań, które sprawiły, że uczniowie odczuli wartość swoich działań na rzecz drugiego człowieka.

Warszawa, 25 czerwca 2018                           
                                                      Agata Dowgird
                                                      Tatiana Szott

Inicjatywa 2016/2017

DECYZJA DYREKCJI VII LO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W WARSZAWIE W SPRAWIE PRZYZNANIA NAGRODY HONOROWEJ INICJATYWA ROKU
Dyrekcja VII LO nominowała do nagrody Inicjatywa roku w roku szkolnym 2016\2017 następujące przedsięwzięcia:
-    Dzień Preorientacji Zawodowej (organizatorzy: Marta Kammbach, Ewelina Berlińska)
-    Noc filmów Wajdy połączona z prelekcją i wystawą (organizator: Hanna Skierczyńska)
-    Kwiecień ze Skandynawią (organizator: Michał Nitek)
-    Sesja prawna (organizator: Marek Ciaś)
-    Piknik sąsiedzki (organizator: Ewa Karpińska)
-    Zajęcia  językoznawcze zakończone wydaniem Słownika gwary uczniowskiej (organizator: Aleksandra Potocka-Woźniak)
-    Sesja poświęcona utopii (inicjatorzy: Stanisław Świtlik i Aleksandra Potocka-Woźniak)
-    Obchody rocznicy wprowadzenia stanu wojennego – spotkanie z Mirosławem Chojeckim i wydanie książki Internowani. Doświadczenia mieszkańców Ochoty z okresu stanu wojennego (organizatorzy: Elżbieta Antosik, Krzysztof Wójcik)
-    konkurs recytatorski dla gimnazjalistów (organizatorzy: Małgorzata Chudzik, Małgorzata Długołęcka-Lorska)
-    Europejski Dzień Języków Obcych (inicjator: Małgorzata Malczyk)
-     wystawa kart świątecznych z życzeniami po niemiecku (organizatorzy: zespół nauczycieli języka niemieckiego)
Dyrekcja VII LO przyznaje I miejsce w konkursie Inicjatywa roku za szczególnie ciekawą i znaczącą dla społeczności szkolnej inicjatywę w roku szkolnym 2016\2017 Pani Aleksandrze Potockiej-Woźniak za zorganizowanie zajęć językoznawczych zakończonych wydaniem słownika gwary uczniowskiej
Uzasadnienie:
Pani Aleksandra Potocka-Woźniak pozyskała z Biura Edukacji środki na realizację projektu w ramach programu Zamek. Wraz z koleżanką Małgorzatą Długołęcką prowadziła zajęcia językoznawcze, zorganizowała we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim sesję poświęconą zagadnieniom językoznawczym, nadzorowała badania w szkołach, a następnie doprowadziła do wydania ciekawego słownika, który można wykorzystywać w pracy polonistycznej. Słownik ten, przekazany różnym szkołom, będzie też służył promocji szkoły.
Dyrekcja VII LO przyznaje wyróżnienie w konkursie Inicjatywa Roku Panu Krzysztofowi  Wójcikowi za zorganizowanie obchodów 35 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.
Uzasadnienie:
Pan Krzysztof Wójcik nawiązał kontakt z absolwentem naszej szkoły, działaczem Solidarności, zorganizował z nim interesujące spotkanie połączone z pokazem filmu i dyskusją, wraz z uczniami przygotował materiały do wydawnictwa poświęconego internowanym z Ochoty w postaci słowniczka pojęć związanych ze stanem wojennym. Wydawnictwo wykorzystane zostało podczas dzielnicowych obchodów rocznicy stanu wojennego i służyło promocji szkoły.


Warszawa, 24 czerwca 2017                           Agata Dowgird
                                                                   Tatiana Szott

Inicjatywa 2015/2016

DECYZJA DYREKCJI VII LO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W WARSZAWIE W SPRAWIE PRZYZNANIA NAGRODY HONOROWEJ INICJATYWA ROKU
Dyrekcja VII LO nominowała do nagrody Inicjatywa roku w roku szkolnym 2015\2016 następujące przedsięwzięcia:
- Wymianę w ramach programu Comenius z Włochami, Węgrami, Turcją i Chorwacją (organizator: Małgorzata Malczyk)
- Festiwal filmowy Słowacki FilmFest (organizator: Emilian Kowalcze)
- Festiwal Taniec i ruch (organizator: Katarzyna Drabot, Mirosław Dwornikowski)
- Kwiecień z Turcją (organizator: Michał Nitek)
- Dni Nauk Przyrodniczych (organizator: Maria Sielatycka i zespół nauczycieli przedmiotów przyrodniczych)
- Piknik sąsiedzki (organizator: Ewa Karpińska)
- Święta w niemieckim obszarze językowym (organizator: zespół nauczycieli języka niemieckiego)
- Sesja językoznawcza (organizator: Aleksandra Potocka)
- Spotkania z psychologią (organizator: Ewelina Berlińska)
- Dzień Frankofonii (organizator: zespół nauczycieli języka francuskiego)
- Stworzenie z biblioteki szkolnej miejsca niezwykle cenionego przez uczniów  
Dyrekcja VII LO przyznaje I miejsce w konkursie Inicjatywa roku za szczególnie ciekawą i znaczącą dla społeczności szkolnej inicjatywę w roku szkolnym 2015\2016 przedsięwzięciu Słowacki FilmFest zorganizowanemu przez Pana Emiliana Kowalcze.
Uzasadnienie:
Słowacki FilmFest dzięki uzyskaniu Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej stał się istotnym elementem promocji szkoły. W chwili obecnej ma zasięg ogólnopolski. Opiekun festiwalu pozyskuje na niego środki w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, co pozwala zapewnić jego profesjonalne przygotowanie.
Dyrekcja przyznaje wyróżnienie w konkursie Inicjatywa Roku Panom Justynie Winiarczyk i Beacie Burdelskiej za stworzenie z biblioteki szkolnej miejsca niezwykle cenionego przez uczniów
Uzasadnienie:
Dzięki zaangażowaniu pracowników biblioteki, ich zrozumieniu problemów uczniów i gotowości do pomocy biblioteka stała się ważnym centrum szkolnego życia, miejscem przyjaznym, gdzie zawsze można liczyć na wsparcie, co podkreślali uczniowie w ankietach. Jednocześnie Panie Justyna Winiarczyk i Beata Burdelska organizują ważne imprezy propagujące czytelnictwo – Czytanie z Amorem, Czytanie z dreszczykiem.
Warszawa, 25 czerwca 2016                           Agata Dowgird
                                                                  Tatiana Szott

Inicjatywa 2014/2015
DECYZJA DYREKCJI VII L.O. IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W WARSZAWIE W SPRAWIE PRZYZNANIA NAGRODY HONOROWEJ INICJATYWA ROKU
Dyrekcja VII L.O. nominowała do nagrody Inicjatywa roku w roku szkolnym 2014/2015 następujące przedsięwzięcia:

-    Wymianę w ramach programu Comenius z Włochami, Węgrami, Turcją i Chorwacją (organizator: Małgorzata Malczyk)
-    Festiwal filmowy Słowacki FilmFest (organizator: Emilian Kowalcze)
-    Festiwal Taniec i ruch (organizator: Katarzyna Drabot)
-    Kwiecień z Indiami (organizator: Michał Nitek)
-    Maraton matematyczny (organizator: Hanna Nowacka)
-    Piknik sąsiedzki (organizator: Ewa Karpińska)
-    Książka kucharska Słowackiego (organizator: Mateusz Chodkowski)

Dyrekcja VII L.O. przyznaje I miejsce w konkursie Inicjatywa roku za szczególnie ciekawą i znaczącą dla społeczności szkolnej inicjatywę w roku szkolnym 2014/2015 Maratonowi matematycznemu zorganizowanemu przez Panią Hannę Nowacką.

Uzasadnienie:
Pani Hanna Nowacka kolejny rok organizuje to przedsięwzięcie, które integruje klasy z rozszerzonym nauczaniem matematyki i informatyki oraz zachęca do rozwijania umiejętności związanych z matematyką. Udało się jej osiągnąć wspaniały efekt - ogromne emocje uczniów w sytuacji wielogodzinnego rozwiązywania zadań. Podczas Maratonu matematycznego nie ma nudy, jest szlachetna rywalizacja i rozwijanie umiejętności tak przydatnych podczas matury. Przedsięwzięcie to jest przykładem dobrej praktyki w dziedzinie, w której trudno jest znaleźć atrakcyjne metody aktywizujące uczniów.

Dyrekcja przyznała wyróżnienie w konkursie Inicjatywa Roku Pani Katarzynie Drabot za organizację festiwalu Taniec i ruch.

Uzasadnienie:
Festiwal Taniec i ruch organizowany jest od dwóch lat w naszej szkole. Obie jego edycje były udane i zapewne festiwal na trwałe wpisze się w kalendarz imprez szkoły. Jest on atrakcyjną dla uczniów propozycją na ostatnie dni zajęć szkolnych, ma wpływ na poprawienie frekwencji w tym okresie. Ze względu na występy zespołów z innych placówek oświatowych służy także promocji szkoły.

Warszawa, 27 czerwca 2015                               Agata Dowgird
                                                                      Tatiana Szott

Inicjatywa 2013/2014
DECYZJA DYREKCJI VII L.O. IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W WARSZAWIE W SPRAWIE PRZYZNANIA NAGRODY HONOROWEJ INICJATYWA ROKU
Dyrekcja VII L.O. nominowała do nagrody Inicjatywa roku w roku szkolnym 2013/2014 następujące przedsięwzięcia:

-    Wymianę w ramach programu Comenius z Włochami, Węgrami, Turcją i Chorwacją (organizator: Małgorzata Malczyk)
-    Festiwal filmowy Słowacki FilmFest (organizator: Emilian Kowalcze)
-    Kwiecień z Ameryką Łacińską (organizator: Michał Nitek)
-    Dni Nauk Przyrodniczych (organizator: zespół nauczycieli nauk przyrodniczych)
-    Festiwal Taniec i ruch (organizator: Katarzyna Drabot)

Dyrekcja VII L.O. przyznaje I miejsce w konkursie Inicjatywa roku za szczególnie ciekawą i znaczącą dla społeczności szkolnej inicjatywę w roku szkolnym 2013/2014 projektowi wymiany zrealizowanemu przez p. Małgorzatę Malczyk.

Uzasadnienie:
Pani Małgorzata Malczyk nawiązała kontakt z nauczycielami kilku państw, opracowała ciekawy program związany z ekologią, pozyskała na niego znaczące środki w ramach funduszy unijnych i zrealizowała jego część, pozyskując do współpracy grupę nauczycieli.Projekt będzie kontynuowany w przyszłym roku szkolnym. Wymiana ta została zgłoszona przez Wydział Oświaty Dzielnicy Ochota jako jeden z dwóch najciekawszych projektów realizowanych w ochockich szkołach z funduszy unijnych. Został on doceniony na terenie miasta Warszawy, a nasza szkoła oraz Pani Małgorzata Malczyk zostali uhonorowani wyróżnieniami od Prezydenta m.st.Warszawy na uroczystości z okazj dziesięciolecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Realizowany przez Panią Malczyk projekt nie tylko wzbogacił ofertę szkoły, ale także przyczynił się do budowania jej prestiżu.

Dyrekcja VII L.O. przyznała także wyróżnienie w konkursie Inicjatywa Roku Panu Emilianowi Kowalcze za nadzór nad organizacją festiwalu filmowego.

Uzasadnienie:
Słowacki FilmFest organizowany od kilku lat przez uczniów naszej szkoły jako ich inicjatywa miał w tym roku szczególnie bogaty charakter. Pozwoliły na to środki pozyskane przez p. Emiliana Kowalcze w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych. Słowacki FilmFest stał się nie tylko przeglądem filmowym, lecz także galą o ciekawym programie artystycznym.

Warszawa, 28 czerwca 2014                               Agata Dowgird
                                                                     Tatiana Szott

Inicjatywa 2012/2013
DECYZJA DYREKCJI VII L.O. IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W WARSZAWIE W SPRAWIE PRZYZNANIA NAGRODY HONOROWEJ INICJATYWA ROKU
Dyrekcja VII L.O. nominowała do nagrody Inicjatywa roku w roku szkolnym 2012/2013 następujące przedsięwzięcia:

-    Kwiecień z Rwandą (realizator: p. Michał Nitek)
-    Dzień Nauk Ścisłych (realizatorzy: p. Maria Sielatycka, p. Maria Rogozińska, p. Przemysław Ziaja)
-    prezezntacja szkoły podczas Pikniku Sąsiedzkiego (realizator: Marek Głowiński)
-    prezentacja szkoły podczas pikniku "Imieniny Jana Kochanowskiego" (realizatorzy: Beata Zuziak, Ewa Karpińska)

Dyrekcja VII L.O. przyznaje I miejsce w konkursie Inicjatywa roku za szczególnie ciekawą i znaczącą dla społeczności szkolnej inicjatywę w roku szkolnym 2012/2013 projektowi Kwiecień z Rwandą zrealizowanemu przez p. Michała Nitka.

Uzasadnienie:

Nauczyciel opracował nowatorski projekt, który ma być kontynuowany w następnych latach jako "Kwiecień z ..." i pozyskał na niego środki z Biura Edukacj w ramach Warszawskich Onicjatyw Edukacyjnych. Efektem jego działań jest pogłębienie wiedzy młodzieży o sytuacji politycznej i kulturze wybranego państwa, a także zachęcenie do działań o charakterze wolontariatu.

Warszawa, 28 czerwca 2013                               Agata Dowgird
                                                                      Tatiana Szott

Inicjatywa 2011/2012
DECYZJA DYREKCJI VII L.O. IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W WARSZAWIE W SPRAWIE PRZYZNANIA NAGRODY HONOROWEJ INICJATYWA ROKU
Dyrekcja VII L.O. nominowała do nagrody Inicjatywa roku w roku szkolnym 2011/2012 następujące przedsięwzięcia:

-    organizacje finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (p. Ewa Kucińska)
-    sesję Ochota na wielokulturowość - religie Wschodu (p. Hanna Skierczyńska i p. Tatiana Szott)
-    wymianę młodzieży ze szkołą z Niemiec (p. Elżbieta Antosik i p. Małgorzata Malczyk)
-    wymianę młodzieży ze szkołą z Francji (p. Ewa Karpińska)
-    II Bankowy Kongres Edukacyjny (p. Elżbieta Rutka - Wierzejska i p. Teresa Sasin)
-    współpracę z fundacją Synapsis (p. Barbara Hałuniewicz i p. Bogumiła Kaleta)
-    Dzień Nauk ścisłych (p. Daria Świerczyńska)
-    rekolekcje organizowane w nowej formule (s. Beata Sabara i ks. Jan Wojciechowski)

Dyrekcja VII L.O. przyznaje I miejsce w konkursie Inicjatywa roku za szczególnie ciekawą i znaczącą dla społeczności szkolnej inicjatywę w roku szkolnym 2011/2012 finałowi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zorganizowanemu przez p. Ewę Kucińską.

Uzasadnienie:
W bieżącym, jubileuszowym roku działania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jej uczestnicy z naszej szkoły zebrali bardzo dużą kwotę 71 tysięcy 429 złotych i 161 euro. Zaangażowanie młodzieży stanowi wynik wieloletniej pracy p. Ewy Kucińskiej przy organizowaniu tych zbiórek, a także innych działań nauczycielki związanych z wolontariatem, uwrażliwiających naszych uczniów na potrzeby innych ludzi.

Warszawa, 30 czerwca 2012                               Agata Dowgird
                                                                      Daria Świerczyńska

Inicjatywa 2010/2011
DECYZJA DYREKCJI VII L.O. IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W WARSZAWIE W SPRAWIE PRZYZNANIA NAGRODY HONOROWEJ INICJATYWA ROKU
Dyrekcja VII L.O. nominowała do nagrody Inicjatywa roku w roku szkolnym 2010/2011 następujące przedsięwzięcia:

-     I Bankowy Kongres Edukacyjny
-     współpracę z fundacją Synapsis

Dyrekcja VII L.O. przyznaje I miejsce w konkursie Inicjatywa roku za szczególnie ciekawą i znaczącą dla społeczności szkolnej inicjatywę w roku szkolnym 2010/2011 projektowi I Bankowy Kongres Edukacyjny realizowanemu przez Elżbietę Rutkę- Wierzejską i Teresę Sasin.

Uzasadnienie:
Nauczycielki opracowały nowatorski projekt, który ma być kontynuowany w następnych latach i pozyskały na niego środki z Narodowego Banku Polskiego i Banku BGŻ oraz je w terminie rozliczyły, gromadząc odpowiednią dokumentację finansową. Projekt został wysoko oceniony przez NBP i może stanowić ważny element promocji szkoły. Jest to jednocześnie bardzo znaczące i ciekawe działanie edukacyjne w klasach o profilu bankowym.

Dyrekcja VII L.O. przyznaje wyróżnienie w konkursie Inicjatywa roku za szczególnie ciekawą i znaczącą dla społeczności szkolnej inicjatywę w roku szkolnym 2010/2011 współpracy z fundacją Synapsis prowadzonej przez klasę 1f pod kierunkiem Barbary Hałuniewicz i Bogumiły Kalety.

Uzasadnienie:
Współpraca ta zaowocowała nie tylko licznymi, wartościowymi działaniami o dużym pożytku społecznym, ale doprowadziła do silnego zintegrowania klasy oraz wykształcenia przez uczniów postaw prospołecznych, które dają o sobie znać również w codziennym życiu szkoły.

Warszawa, 22 czerwca 2011                           Agata Dowgird
                                                                 Daria Świerczyńska
Inicjatywa 2009/2010:
DECYZJA DYREKCJI VII L.O. IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W WARSZAWIE W SPRAWIE PRZYZNANIA NAGRODY HONOROWEJ INICJATYWA ROKU
Dyrekcja VII L.O. nominowała do nagrody Inicjatywa roku w roku szkolnym 2009/2010 następujące przedsięwzięcia:

-    Sesja islamistyczna (T. Szott, H. Skierczyńska)
-    wymiana międzynarodowa z Niemcami (M. Malczyk, T. Sasin)
-    Dzień z Charakterami (D. Świerczyńska, E. Antosik)
-    wolontariat podczas Dnia Ziemi na Polu Mokotowskim (E. Kucińska)

Dyrekcja VII L.O. przyznaje I miejsce w konkursie Inicjatywa roku za szczególnie ciekawą i znaczącą dla społeczności szkolnej inicjatywę w roku szkolnym 2009/2010 projektowi Sesja islamistyczna.

Uzasadnienie:
Sesja była ważnym elementem realizacji programu wychowawczego szkoły, ucząc tolerancji i zrozumienia innej kultury.
Zaproszenie przedstawicieli innych szkół spowodowało, że sesja stanowiła ważny element promocji szkoły.
Sesja islamistyczna zorganizowana została ze środków pozyskanych przez nauczycielki w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych. Miała ona bardzo wysoki poziom. Warsztaty i wykłady były ciekawe, a prowadzący byli najlepszymi specjalistami prezentowanej uczniom dziedziny kultury.

Warszawa, 28 czerwca 2010                           Agata Dowgird
                                                                 Daria Świerczyńska
Inicjatywa 2008/2009:
DECYZJA DYREKCJI VII L.O. IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W WARSZAWIE W SPRAWIE PRZYZNANIA NAGRODY HONOROWEJ INICJATYWA ROKU
Dyrekcja VII L.O. nominowała do nagrody Inicjatywa roku w roku szkolnym 2008\2009 następujące przedsięwzięcia:

-    akcję krwiodawstwa
-    Dzień Preorientacji Zawodowej
-    sesję Żydzi w Polsce
-    Dzień Darwina
-    wystawę poświęconą paryskiej Kulturze

Dyrekcja VII L.O. przyznaje I miejsce w konkursie Inicjatywa roku za szczególnie ciekawą i znaczącą dla społeczności szkolnej inicjatywę w roku szkolnym 2008/2009 projektowi Dzień Preorientacji Zawodowej realizowanemu przez Elżbietę Antosik.

Uzasadnienie:
Działanie to wpisało się w dwa bardzo ważne obszary, dotychczas realizowane przez szkołę w zbyt małym wymiarze: współpracę z rodzicami i doradztwo zawodowe. Pani Antosik pozyskała do współpracy dużą grupę rodziców, którzy przeprowadzili cieszące się zainteresowaniem uczniów zajęcia.

Dyrekcja VII L.O. przyznaje wyróżnienie w konkursie Inicjatywa roku za szczególnie ciekawą i znaczącą dla społeczności szkolnej inicjatywę w roku szkolnym 2008/2009 wystawie poświęconej Instytutowi Literackiemu i paryskiej Kulturze oraz imprezom jej towarzyszącym przygotowanym przez Tatianę Szott i Małgorzatę Długołęcką.

Uzasadnienie:
Pani Tatiana Szott wypożyczyła materiały na wystawę od Towarzystwa Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu, z pomocą uczniów umieściła eksponaty na wszystkich piętrach budynku szkolnego, przygotowała uroczystą inaugurację połączoną z oglądaniem filmu Ignacego Szczepańskiego o Jerzym Giedroyciu i spotkaniem z reżyserem, zaprosiła inne placówki do zwiedzania. Pani Małgorzata Długołęcka oprowadzała po wystawie zaproszonych uczniów warszawskich gimnazjów, co stanowiło istotne działanie mające na celu promocję szkoły i pozyskiwanie kandydatów. Wystawa stała się ważnym elementem edukacyjnym zarówno dla uczniów naszej szkoły, jak i innych placówek warszawskich.

Warszawa, 15 czerwca 2009                           Agata Dowgird
                                                                 Daria Świerczyńska

Inicjatywa 2007/2008:
UZASADNIENIE PRZYZNANIA NAGRODY INICJATYWA ROKU ZA SZCZEGÓLNIE CIEKAWE I ZNACZĄCE DLA SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ INICJATYWĘ W ROKU SZKOLNYM 2007/2008

Dyrekcja VII L.O. im. J. Słowackiego przyznaje:
I miejsce w konkursie projektowi Mam Ochotę na naukowy eksperyment.
Może stanowić on wzorzec dla innych nauczycieli, w jaki sposób profesjonalnie realizować tego typu działania. Pani Maria Sielatycka napisała program i kosztorys, pozyskała pieniądze w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, namówiła do wspólnego działania panią Marię Pachulską. Nawiązała współpracę z gimnazjami i skutecznie zachęciła gimnazjalistów do udziału w adresowanych do nich zajęciach, a także uczniów VII L.O. do pomocy organizacyjnej. Ilość uczestników znacznie przekroczyła plany, a frekwencja była znakomita do ostatnich zajęć. Zajęcia prowadzono na terenie naszej szkoły i Wydziału Chemii U.W. Projekt zakończyła uroczystość, podczas której przedstawiono najciekawsze prezentacje multimedialne obrazujące eksperymenty i badania gimnazjalistów oraz wręczono nagrody. W uroczystości oprócz uczestników projektu wzięli udział nauczyciele gimnazjów i Naczelnik Wydziału Oświaty Ochota. Wszyscy uczestnicy i goście otrzymali opracowanie ilustrujące przebieg i prace projektu. Przedsięwzięcie to ma duże znaczenie dla kreowania wizerunku szkoły i pozyskiwania kandydatów. Stanowi także pierwszy krok w działaniach mających na celu utworzenie w przyszłości klasy biologiczno-chemicznej. Jest również przykładem pozyskiwania dodatkowych pieniędzy na działania szkoły.

Wyróżnienie w konkursie Galerii Absolwentów.
Projekt ten zrealizowała pani Małgorzata Chudzik. Galeria Absolwentów eksponuje tradycje szkoły i pełni bardzo ważną rolę w kreowaniu wizerunku naszej placówki. Cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem uczniów i gości odwiedzających szkołę. Stanowi ważny element identyfikowania się uczniów ze szkołą.