Ważne wyróżnienia i certyfikaty

Nagroda Patrona przyznawana jest z okazji Święta Szkoły w grudniu każdego roku. Szczegóły znajdują się w zakładce regulaminy.

Rok 2016:
Moja przygoda z samorządem szkolnym zaczęła się dość przypadkowo. Sama nigdy nie wpadłabym na pomysł, że mogę wystartować w wyborach. Jednak dzięki mojej wychowawczyni i przy namowach mojej klasy, stwierdziłam, że to może być niesamowite doświadczenie. Myślę, że decyzja o starcie w wyborach była jedną z lepszych jaką podjęłam.
    Praca na rzecz Samorządu Szkolnego pozwoliła mi rozwinąć umiejętności w wielu dziedzinach, nauczyła jak współpracować z innymi, jak walczyć o swoje, oraz pozwoliła spotkać wiele inspirujących osób.
    Razem z Hubertem Grochowskim i Maćkiem Chmielewskim (moimi nieocenionymi zastępcami) oraz z pomocą sekcji technicznej jak i całej społeczności szkolnej zorganizowaliśmy wiele interesujących wydarzeń takich jak np: święto Dnia Edukacji Narodowej, akcje „Młodzi głosują”, noc filmową, a także święto szkoły podczas którego odbył się konkurs kulinarny, recytatorki, plastyczny, fotograficzny oraz sportowy. Angażowaliśmy się również w akcje charytatywne, oraz w działalność społeczności lokalnej. To wszystko, w połączeniu z nienaganną współpracą z p. Dyrektor dało nam bardzo dobry wynik w ewaluacji, która odbyła się w szkole, podczas mojej pracy na rzecz SU.  
    Nagrodę patrona szkoły, która jest dla mnie wielkim zaszczytem i wyrazem docenienia mojej pracy, otrzymałam głównie za działalność na rzecz społeczności szkolnej. Uważam jednak, że nie jest to tylko moja nagroda. To również docenienie pracy całego samorządu czyli zarówno Huberta, Maćka, Mai jak i wszystkich tych, którzy pomagali nam w pracy nad różnymi projektami.
    Uważam, że praca w samorządzie szkolnym, oraz zdobycie nagrody patrona szkoły to wielkie wyróżnienie i jestem dumna, że to właśnie ja mogłam tego doświadczyć.

Teresa Tomczak klasa 3D

Grzegorz Rybak

 

Rok 2015:
Praca na rzecz dobra szkoły to temat możliwy do zrealizowania na wielu płaszczyznach, a już zwłaszcza w Słowaku, gdzie nasza społeczność  aktywnie ją wspiera.
Moim obszarem działania przez 3 lata nauki była Sekcja Techniczna VII LO - najpierw rok jako jej członek, następnie 2 lata jako jej szef. Co udało się przez ten czas zrobić? Około 30 wydarzeń publicznych - spektakli, koncertów i akademii,  dni prawnych, corocznego "koncertu kolęd" i rekolekcji w Słowackim, projektów "kwiecień z.. "p. profesora Nitka, a także ceremonie "Słowacki Film Fest" p. profesora Kowalcze - wszystko to w auli bądź na zewnątrz szkoły, czasami z widownia ponad 400 osób!  :-)
Oprócz wydarzeń udało się też ulepszyć samo wyposażenie sekcji - nowe mikrofony, nowy laptop ufundowany dzięki radzie rodziców, kolumny głośnikowe - wreszcie po 3 latach jesteśmy w stanie obsłużyć praktycznie każde wydarzenie wyłącznie na sprzęcie szkoły.
Lecz nie zawsze było łatwo - wtedy przychodziło z pomocą doświadczenie z harcerstwa - od 3 lat jako kadra i drużynowy starszoharcerski, a swego czasu najmłodszy instruktor ZHP hufca Warszawa-Żoliborz. Poza tym szkolenie, dzielenie się swoim doświadczeniem i wielkie wsparcie ze strony poprzedniego szefa sekcji, Kajetana Rutkowskiego dało duży efekt podczas pierwszego roku prowadzenia sekcji. Wreszcie - zespół. Czym byłaby sekcja, gdyby istniała tylko dzięki jednej osobie - razem z Michałem Bojarskim, Jankiem Szymczakiem i wszystkimi członkami sekcji udało się przezwyciężyć wszelkie problemy techniczne i kryzysy które się pojawiały - zwłaszcza gdy trzeba było zorganizować technicznie koncert 15 wykonawców w mniej niż pół godziny! Oczywiście sekcja nie miałaby okazji do działania, gdyby nie samorząd uczniowski, który organizował większość wydarzeń - również tutaj współpraca oboma zespołami samorządowymi z dwóch lat – Martą Sak oraz Martą „Luizą” , jak również Teresą i Hubertem była przyjemnością.
Lata w Słowackim to dla mnie czas bardzo aktywny - zarówno społecznie, jak i edukacyjnie. Cieszę się, że dzięki dużemu poświęceniu widać tego efekty w życiu szkoły, stąd pragnę podziękować za tę nagrodę jako dowód uznania za wysiłek. Miło mi również, że mogę pochwalić się podobnymi osiągnięciami poza szkołą - w harcerstwie, gdzie dostałem ostatnio Laur Drużynowego hufca ZHP W-wa Żoliborz. Teraz czeka mnie ostatnie wyzwanie w naszym liceum - przygotowania do zdania matury z dobrymi wynikami -mam nadzieję że i w tej sferze będę mógł dobrze prezentować poziom naszej szkoły.

Grzegorz Rybak klasa 3c.

Grzegorz Rybak

 

Rok 2014:
Pracuję na rzecz środowiska lokalnego, a w szczególności szkolnego już piąty rok – zamiłowanie do tej dodatkowej aktywności zaszczepiło we mnie gimnazjum. Decyzja o kontynuowaniu nauki we wspaniałej szkole, jaką jest VII LO im. Juliusza Słowackiego, została przeze mnie podjęta w dużej mierze ze względu na to, że nasze liceum ma opinię placówki umożliwiającej i zachęcającej uczniów do realizowania się nie tylko w obowiązku zdobywania wiedzy, ale także na płaszczyźnie pomocy innym i współuczestnictwa w różnego rodzaju przedsięwzięciach kulturalnych. Od początku liceum pracuję na rzecz Samorządu Klasowego oraz Uczniowskiego, w miarę możliwości udzielam się w wolontariacie szkolnym, organizuję apele okolicznościowe, koordynuję część akcji charytatywnych w Słowackim oraz staram się rozwijać na różne sposoby w dziedzinie nauk humanistycznych, które są moją wielką pasją.
 Na obchodach tegorocznego Święta Szkoły miałam zaszczyt otrzymać najważniejszą nagrodę, jaką wychowanek naszego liceum może otrzymać, czyli Nagrodę Patrona Szkoły. Sam fakt, że zgłoszono moją kandydaturę do tego wyróżnienia był dużym, choć oczywiście bardzo pozytywnym zaskoczeniem, z racji faktu, że jestem dopiero uczennicą klasy drugiej. Cieszę się jednak bardzo, że doceniono moje starania i zaangażowanie w pracy na rzecz środowiska lokalnego. W takich momentach, jak ten, kiedy odbierałam z rąk Pani Dyrektor i Przewodniczącej Kapituły P. Justyny Winiarczyk dyplom i nagrodę pieniężną, w pełni czuję, że satysfakcja z pracy włożonej w pomoc innym, rozwój kultury i osobisty znacznie przewyższa trudy, jakie wiążą się z taką działalnością. Uważam, że otrzymanie Nagrody Patrona Szkoły jest moim największym dotychczasowym sukcesem z okresu 1,5-letniej nauki w naszym liceum.
Wyróżnienie to sprawiło mi wielką radość i satysfakcję oraz stanowi wielką motywację do dalszej pracy i dążenia do realizacji moich planów. Ucieszyło mnie ono także ze względu na bardzo pozytywne reakcje, z jakimi spotkałam się u innych uczniów i nauczycieli na wieść o przyznaniu mi Nagrody, co świadczy o tym, że jestem przez nich doceniana. Jestem pewna, że nie odniosłabym tego sukcesu, gdyby nie to, jak wspaniałymi ludźmi mogę się otaczać nie tylko w  naszej szkole, ale w ogóle obecnie w moim życiu. Dziękuję wszystkim bliskim mi osobom za wsparcie, na jakie zawsze mogę liczyć z ich strony. Gorąco zachęcam także pozostałych uczniów z mojego rocznika, pierwszoklasistów, a także – już teraz – kandydatów do naszej szkoły kończących obecnie gimnazjum do włączania się w życie „Słowaka” i środowiska lokalnego oraz szukania swojego miejsca w świecie. Mam nadzieję, że w kolejnych latach laureatami Nagrody Patrona Szkoły będą zostawały wartościowe i zdolne osoby, których pracę warto doceniać, a postawę wskazywać jako wzór, czego zarówno szkole, jak i sobie, jako przyszłej absolwentce VII LO życzę.

Marta Sak

Martasak

Rok 2013:
Nagroda Patrona jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem, byłam zaskoczona ją otrzymując. To niezwykle miłe, że ktoś  docenił moje działania na rzecz szkoły. Od zawsze lubiłam projekty społecznie i działanie dla dobra wspólnego, chociaż nigdy nie robiłam tego aby zyskać cokolwiek dla siebie. Rzeczą na której naprawdę zawsze mi zależy jest współdziałanie z różnymi  ludźmi  w celu stworzenia niezwykłych projektów, które mają szanse odmienić czyjeś życie. Swoją przyszłość wiążę z działaniem na rzecz innych, a ta nagroda, z całą pewnością, zmotywuje mnie do dalszej pracy.
Aleksandra Prorok

 

Rok 2012:
Nagrodę otrzymała Katarzyna Ryba z klasy 3f.


Rok 2011:
Jestem uczniem klasy o profilu matematyczno-biologiczno-chemicznym. Profil ten został utworzony w roku, w którym przyszedłem tutaj do liceum, więc nie miałem kogo się spytać jak jest na „biochemie”. Myślę jednak, że świetnie odnalazłem się w tej sytuacji. Udało mi się połączyć moje pasje z życiem towarzyskim i nauką w tej szkole i to prawdopodobnie było podstawą do przyznania mi Nagrody Patrona. Właśnie z tej przyczyny powstały wszystkie moje inicjatywy:
- odnowienie pracowni fizycznej
-Festiwal Nauk Przyrodniczych
- zespól fletów prostych w internacie
Te wszystkie działania przyniosły mi wiele satysfakcji, ale także bardzo mnie rozwinęły, nie tylko umysłowo, ale przede wszystkim wzbogaciły moją osobowość. Tymi właśnie słowami chciałem Was, drodzy uczniowie naszej szkoły zaprosić do działania, bo miarą człowieka nie jest to ile potrafi wziąć , ale ile z siebie daje innym.
Na koniec chciałem podziękować wszystkim za to wyróżnienie. Dodam tylko, że zaskoczyło mnie to niezmiernie. O przyznaniu mi nagrody dowiedziałem się praktycznie w momencie jej wręczenia. Niestety nie mogłem być wtedy w auli, ponieważ godzinę później miałem mieć egzamin w szkole muzycznej. Chciałem jeszcze wszystkim uczniom, jak i nauczycielom życzyć powodzenia w samorealizacji, która zaprowadziła, uważam,  mnie do sukcesu i przyniosła też wiele dobrych efektów dla wszystkich.
Michał Żbikowski

Zbikowski
Rok 2010:
Nagroda Patrona Szkoły 2010
Na posiedzeniu w dniu 09.12.2010 r.  Kapituła w składzie :
1. Jarosław Góra
2. Krzysztof Boguski
3. Agnieszka Kucińska
4. Justyna Winiarczyk
5. Aleksandra Weremczuk
6. Marek Mucha
postanowiła przyznać Nagrodę Patrona Szkoły, uczniowi klasy III e Kamilowi Kopacewiczowi. Nagrodę przyznano za osiągnięcia na polu naukowym, społecznym oraz za działalność samorządową na terenie szkoły. Uczeń Kamil Kopacewicz jest osobą aktywną, kreatywną, konsekwentną w osiąganiu celów, zaangażowaną w życie szkoły. Jest twórcą Festiwalu Filmowego – Słowacki Film Fest 2009, 2010, współtworzy edycję 2011. Działa w wolontariacie szkolnym organizując akcje charytatywne, promuje szkołę w środowisku lokalnym, wyróżnia się osiągnięciami na polu artystycznym.
Nagroda wynosi 500 zł (słownie pięćset złotych).
Ponadto Kapituła postanowiła wyróżnić nagrodą książkową za działalność na rzecz szkoły następujących uczniów: Amandę Dziubińską kl. III d – za działalność w samorządzie uczniowskim w roku szkolnym 2009/2010 oraz Emila Wittstocka kl. III e – za aktywność na rzecz klasy i szkoły, organizację imprez i uroczystości szkolnych.
Gratulujemy


Rok 2009:
Adam Pietrzak uczeń klasy II a

• Pełni funkcję przewodniczącego szkoły i wypełnia on wszystkie zlecone mu obowiązki z niej wynikające
• Bierze udział w konferencjach naukowych oraz informacyjnych, które odbywają się na terenie warszawskich Szkół Wyższych itp.
• Bierze udział w pracach przy tworzeniu Konfederacji Samorządów Uczniowskich Szkół z Gminy Ochota mających na celu promowanie samorządności i wspólnej idei współpracy w różnych dziedzinach społeczno-kulturalnych
• W swojej klasie pełni funkcje reprezentacyjne i często odpowiada za jej wizerunek
• Jako osoba po przeszkoleniach USR (Harcerskiej Szkoły Ratownictwa) prowadzi zajęcia z zakresu ratownictwa w klasie
• Bierze udział w rozwijaniu szkolnej infrastruktury np. sfinalizował zakup dwóch komputerów do biblioteki szkolnej
• Bierze udział w wielu przedsięwzięciach szkolnych
• Ma dobre wyniki w nauce, jest ambitny i kreatywny
Nagrodę przyznano za szczególne zaangażowanie w prace na rzecz społeczności szkolnej oraz lokalnej, reprezentowanie szkoły w licznych konferencjach naukowych.


Rok 2008:
Od początku mojej nauki w liceum próbowałem pogodzić dwie rzeczy: naukę i rozwijanie własnych zainteresowań. Już w pierwszej klasie dostrzegłem, że nie zawsze jest to możliwe. W końcu przyszedł czas, że musiałem wybrać jakiś priorytet i wtedy zdecydowałem, że realizowanie własnych aspiracji, na których czasem nie ma miejsca w programie szkolnym, jest dla mnie ważniejsze. Wcale nie byłem pewny, czy podjąłem dobrą decyzję.
Przyznanie mi tegorocznej Nagrody Patrona Szkoły utwierdziło mnie w przekonaniu, że poszedłem właściwą drogą. Doceniono moje zaangażowanie w sprawy pozaszkolne i to pozwoliło mi umocnić się w przekonaniu, że miałem rację, kiedy postanowiłem przełożyć swoje pasje nad naukę szkolną i że nie ma w tym nic niewłaściwego.
Nie wierzyłem, że dostanę tę nagrodę. Teraz wiem, że ciąży na mnie pewna odpowiedzialność. Jako jeden z trzech dotąd nagrodzonych uczniów, uczniów klasy humanistycznej, powinienem być wzorem do naśladowania dla innych. Powinienem, ale czy naprawdę nim jestem?
Dominik Rybiałek


Rok 2007:
Rok temu Nagrodę Patrona Szkoły otrzymał Mateusz Olszewski. Zawsze imponowały mi jego talenty. Ja zostałam wyróżniona. Dlatego byłam bardzo mile zaskoczona, kiedy w tym roku wśród przygotowań do obchodów 85-lecia naszego liceum usłyszałam: „Pamiętaj, jeszcze nic nie wiesz, ale bądźŸ w sobotę, bo masz nagrodę do odebrania. Gratuluję!".
Szkoła to dla mnie nie tylko nauka. Tutaj są ludzie, z którymi można się przyjaźnić, ale także dużo zrobić. W Słowaku jest kilka takich osób, bez których na pewno nie podołałabym wielu zadaniom. By zrobić coś dla innych, wystarczy chcieć. Wtedy człowiek odkrywa w sobie i w otoczeniu siłę i już bez wahania może ruszać do boju.
Ta nagroda jest dla mnie przede wszystkim ogromnym zaszczytem.  Tamtej soboty usłyszałam mnóstwo ciepłych słów.  Zawsze wiedziałam, że warto robić coś więcej dla samej świadomości spełniania się w różnych rolach, ale warto jest także właśnie dla takich wspaniałych momentów.
Magdalena Kurowska


Rok 2006:
14 grudnia 2006 w naszym liceum wręczono wyjątkową nagrodę. Po raz pierwszy Rada Rodziców uhonorowała najbardziej zasłużonego dla szkoły ucznia. Tym samym, ta szczególna gratyfikacja w wysokości 500 złotych, wpisała się na stałe w szkolną tradycje.
Jako pierwszy otrzymał ją Mateusz Olszewski. Mimo, że w naszej szkole jest bardzo dużo osób uzdolnionych, działających dla dobra liceum i na swój sposób „pozytywnie zakręconych”, wybór nie budził wątpliwości. Takich osób jak Mateusz, w życiu spotyka się tylko kilka. Jest niezwykle uzdolniony. Pozwala mu to m.in. promować naszą szkołę. Do największych sukcesów sławiących imię naszego liceum należy wygranie dwa lata temu konkursu recytatorskiego na zlocie szkół im. Juliusza Słowackiego. W tym roku Mateusz zajął drugie miejsce. Wszystko to za sprawą zdolności artystycznych, które rozwija w teatrze pod okiem państwa Machulskich. Oprócz szkoły aktorskiej nasz kolega uczęszcza do muzycznej. Gra na saksofonie to zarówno jego pasja jak i powołanie! Po prostu „jazzy”! Do historii przejdą przygotowane przez niego oprawy muzyczne do trzech z kolei wigilii klas humanistycznych.
Najważniejsze jednak, że dla nas –uczniów, jest świetnym kolegą. Zawsze oferuje swoją pomoc i służy dobrą radą. Mimo, iż często zabiegany, potrafi dla każdego znaleźć czas. Nawet dla nauczycieli, którzy wymagają by do lekcji zawsze być przygotowanym...
To ostatni rok, kiedy Mateusz chodzi do naszego liceum. Chodzi do trzeciej klasy i w maju będzie pisać maturę. Atmosfera wśród uczniów z każdym dniem staje się coraz bardziej nerwowa. To dobrze, że mamy kogoś takiego jak on. Swoimi żartami świetnie umie rozładować napiętą sytuację, ale też zmotywować do pracy. Poprzeczka dla następnych laureatów Nagrody Patrona Szkoły postawiona jest niezwykle wysoko...
Mateusz Olszewski