Zasady kontaktowania się rodziców z pracownikami VII LO

TERMINY ZEBRAŃ I SPOTKAŃ Z RODZICAMI  

20.09.2018

godz. 17.45

Zebrania klasowe rodziców, aktualizacja składu trójek klasowych, omówienie zasad współpracy rodziców ze szkołą. Zapoznanie rodziców z zasadami oceniania i klasyfikowania

15.11.2018

godz. 17.45

Zebrania klasowe rodziców - informacje na temat postępów uczniów klas I-III / omówienie terminarza matur/spotkania dyrekcji z rodzicami klas 3

20.12.2018

godz. 17.45

Informacja o zagrożeniach w klasach I-III

17.01.2019

godz. 17.45

Wywiadówka - oceny za I semestr

14.03.2019

godz. 17.45

Zebrania klasowe rodziców - informacje na temat postępów uczniów klas I-III

15.04.2019 /poniedziałek/

godz. 17.45

Zebrania rodziców uczniów klas I - II zagrożonych ocenami niedostecznymi za rok szkolny

23.05.2019

godz. 17.45

Dzień otwarty (informacja o zagrożeniach)