Akty prawne

Program doradztwa

Realizacja treści doradczych na zajęciach dydaktycznych

Doradztwo zawodowe informacje

 

Przydatne linki związane z doradztwem zawodowym

Biuro Edukacji m.st. Warszawa

Dokumenty Europass

Europejski Portal Mobilności Zawodowej EURES

Informacje dotyczące edukacji, scenariusze zajęć , informacje o egzaminach konkursach

edukacja.warszawa.pl

europass.org.pl

ec.europa.eu

www.interklasa.pl

Informacje na temat przeliczania ocen na punkty

Informacje o lokalnym i krajowym rynku pracy

Informacje o szkołach, kształceniu zawodowym i ogólnym

www.kuratorium.waw.pl

www.psz.praca.gov.pl

www.ore.edu.pl

Informacje o uczelniach, kierunki studiów

Informacje o zawodach, filmy zawodoznawcze

Informacje o zawodach, rankingi szkół

Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego, filmy zawodoznawcze , informacje o szkoleniach, nowości w doradztwie zawodowym, publikacje

www.uczelnie.info.pl

www.ohpdlaszkoly.pl

www.perspektywy.pl

www.koweziu.edu.pl

Informacje o zawodach, wywiady, quizy, psychozabawy, ciekawostki victor.com.pl

Katalog zawodów , testy, uczelnie

Krajowe Ramy Kwalifikacji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Mobilne Centra Informacji Zawodowej OHP

Możliwości Kształcenia w Europie

Ogólne informacje o szkołach

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Olimpiada z wiedzy o planowaniu i zarządzaniu karierą zawodową

www.kluczdokariery.pl

www.kwalifikacje.edu.pl

men.gov.pl

www.nauka.gov.pl

www.ohp.pl

ec.europa.eu

www.szkolnictwo.pl

www.oke.waw.pl

www.olimpiada.sdsiz.pl

Portal Perspektyw

Publikacje Euroguidance

Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP

www.perspektywy.pl

euroguidance.pl

www.sdsiz.pl

Urząd Pracy m.st. Warszawy

Oświatowe ABC - Krok przed decyzją

Oświatowe ABC - Obalamy mity o egzaminie

Oświatowe ABC - Jakie liceum?

Oświatowe ABC - Szkoły zawodowe

Narzędzia diagnostyczne i materiały metodyczne wspomagające proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów

www.up.warszawa.pl

www.ore.edu.pl

www.ore.edu.pl

www.ore.edu.pl

www.ore.edu.pl

men.gov.pl

 

Informacje o lokalnym i krajowym rynku pracy

www.psz.praca.gov.pl

www.doradztwozawodowe.koweziu.edu.pl
praca-enter.pl