Liczba oddziałów (klas)

Liceum Ogólnokształcące

kl. I 5
kl. II 6
kl. III 6
Razem 17

Stan uczniów (liczba uczniów)

Liceum Ogólnokształcące

kl. I 160
kl. II 189
kl. III 186
Razem 535

Struktura zatrudnienia

Pedagodzy (liczba osób)

pełnozatrudnieni 36
niepełnozatrudnieni 20
Razem 56

 

Stopnie awansu zawodowego zatrudnionych (liczba osób)

stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany
2 10 16 28

 

Pracownicy administracji i obsługi

administracja obsługa Razem
6 20 26